KRLE/RLE-nett

KRLE/RLE-nett for eleven
KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder:
- Fagstoff
- Oppgaver med mye bildestoff
- KRLE/RLE-ordbok
KRLE-omslag2_overlapp
Oppgavene kan eleven gjøre på egen hånd eller i gruppe. Nettstedet inneholder mye bildestoff som både eksemplifiserer og levendegjør. En egen KRLE/RLE-ordbok er en del av KRLE/RLE-nett. Eleven kan raskt søke opp ord og begreper for å få korte og konkrete forklaringer. På KRLE/RLE-nett for eleven presenteres fagstoff ut over det en finner i boka.

KRLE/RLE-nett for læreren (lærerlisens)
KRLE/RLE-nett for læreren er svært innholdsrik og enkel å bruke. Det inneholder:
- Generelt bakgrunnsstoff
- PowerPoint-presentasjoner
- Kopieringsoriginaler
- Rom for mangfold med seks filmer + tilleggsstoff og oppgaver (om de største religionene og Human-Etisk Forbund)
- Tavleboka som er en digital versjon av KRLE/RLE-boka til bruk på interaktiv tavle, og som gir læreren et godt verktøy i forberedelsene

 

 

Nyhet til fagfornyelsen

Prøv ut Cappelen Damms nye digitale tjeneste sammen med elevene dine.

Nettressurser