Baptistkirken

 

  B1

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne noen

 • kjennetegn ved Baptistkirken. Det kan være litt om hvorfor kirken ble til, om kirkebygg og om gudstjenesten.

 

Martin Luther King

Martin Luther King var baptistprest. Han var leder for borgerrettighetsbevegelsen i USA, der han arbeidet for de fargedes rettigheter. I 1968 ble han skutt mens han ledet en stor demonstrasjon.

Martin Luther King fikk Nobels fredspris i 1964. Han var baptist, og her taler han i Baptistkirken i Oslo. Martin Luther King fikk Nobels fredspris i 1964. Han var baptist, og her taler han i Baptistkirken i Oslo.

Prinsippene om det enkelte menneskets frihet og verdi har ført til at baptister har engasjert seg i samfunnslivet. Mange har gjort en spesiell innsats for menneskerettighetene. Den mest kjente av disse er Martin Luther King.

 

Frihet og demokrati

Baptistkirken har alltid vært opptatt av frihet. Slagordet «en fri kirke i en fri stat» er et gammelt baptistkrav. Kirken kjemper for at alle mennesker skal ha frihet til å tenke og tro det de selv mener er riktig. Friheten betyr også at de fritt skal kunne både si og skrive det de mener.

Organisasjonen driver menighets- og misjonsarbeid. Og baptistene legger stor vekt på demokrati i menighetene. Alle, uansett alder, kjønn og rase, har like store muligheter til å få et verv i kirken. Et eget kvinneforbund ble startet i 1916. Kvinnene i menighetene har frihet til å utføre de oppgavene de ønsker. De sitter i menighetsrådet, er evangelister og misjonærer. Kirkesamfunnet har også kvinnelige prester.

  B2

Kjennetegn

Baptistene legger vekt på at Bibelen er deres eneste helt forpliktende autoritet. Det betyr at Bibelen er viktigst og overordnet i deres religiøse liv. Baptistene har ingen skrifter ved siden av Bibelen, for de mener at de risikerer å begrense det kristne budskapet dersom andre skrifter skal tolke det. Det personlige kristne standpunktet springer ut av den enkeltes møte med evangeliet slik det framstår i Bibelen. Det innebærer en stor personlig frihet og et stort ansvar.

B3X

Baptistkirken er en evangelisk kirke. Det vil si at den arbeider for at mennesker skal tro på Gud og la seg døpe til Kristus. Den som tror på Jesus Kristus og vil la seg døpe, blir døpt ved å bli dukket helt under vann. Før dåpen må den som blir døpt, vite at han eller hun tror på det kristne budskapet. Det er ingen fast regel for hvor gammel en person må være for å bli døpt, men baptistene døper ikke små barn. De små blir tatt med til kirken og velsignet. Da ber pastoren og menigheten sammen med foreldrene for det nyfødte barnet.

Baptistkirkene i Europa er sammensluttet i European Baptist Federation og på verdensbasis i Baptist World Alliance. De som startet den første baptistmenigheten på 1600-tallet, hadde bakgrunn i Church of England, den anglikanske kirken.

 

?  En baptist som het Hubmaier, ble i 1528 brent offentlig på bålet i Wien. Det var straffen for å ha baptistiske synspunkter. Da han ble brent, sa han blant annet dette: «Sannheten er udødelig!» Hva tror du han mente med det? Hvordan kan dette gjelde i dag?

 

Baptistkirken i Norge Baptistkirken i Porsgrunn. Baptistkirken i Porsgrunn.

I Norge er det omkring 10 000 personer som er knyttet til Det Norske Baptistsamfunn, av dem er rundt 5000 døpte. Det er ca. 60 baptistmenigheter her i landet. Hver menighet er en selvstendig enhet, men menighetene samarbeider gjennom Det Norske Baptistsamfunn. En baptistkirke er ofte enkelt utstyrt og har flere rom for ulike aktiviteter gjennom uka, som søndagsskole, speiderarbeid, studievirksomhet, koraktiviteter og ulike samlinger for eldre. Ved gudstjenesten har forkynnelsen av Guds ord og sang og musikk en sentral plass.

Baptistsamfunnet driver i dag Holtekilen Folkehøgskole i Bærum. Der er det også et teologisk seminar som utdanner prester. Baptistkirken er medlem av de fleste felleskirkelige organisasjonene i Norge. Det betyr at kirken samarbeider med andre kirker i Norge.  

 

Sammendrag

 • Baptistkirken er opptatt av at alle mennesker har frihet til å tenke, tro og uttrykke det de mener er rett.
 • Bibelen er kirkens eneste forpliktende rettesnor.
 • Baptistkirken arbeider for at mennesker skal tro på Jesus Kristus og la seg døpe.
 • Kirken praktiserer voksendåp. Små barn blir velsignet.
 • Mange baptister er engasjert i samfunnslivet.
 • Hver baptistmenighet i Norge utgjør en selvstendig enhet, men menighetene samarbeider gjennom Det Norske Baptistsamfunn. De samarbeider også med andre kirkesamfunn.

 

Husker du?

 1. Hva tenker baptistene om frihet?
 2. Hva betyr ordet baptist?
 3. Fortell om dåpen i en baptistkirke.
 4. Hva er Martin Luther King kjent for?
 5. Finn likheter og forskjeller mellom Baptistkirken og andre kirker.

 

Til ettertanke

 1. Baptistkirken er opptatt av at hvert enkelt menneske har frihet til å tenke, tro, si og skrive det de mener er riktig. Samtidig understreker de at det følger et stort ansvar med denne friheten. Hvilken sammenheng mener du det er mellom frihet og ansvar?
 2. Fortell om noe du har frihet til. Fortell om hvilket ansvar det følger med denne friheten. Fortell om noe du ønsker å ha frihet til, og noe du ikke ønsker å ha frihet til. Fortell også om ansvaret som følger med dette.

 

Til videre arbeid

 1. Lag en presentasjon av Martin Luther Kings liv.
 2. Finn ut mer om Baptistkirken på kirkens egen hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptistkirken

Det fins 100 millioner baptister i verden. Det er 192 forskjellige baptistsamfunn i 140 land. Rundt to tredeler av den svarte befolkningen i USA er baptister.

Prinsippene om det enkelte menneskets frihet og verdi har ført til at baptister har vært engasjert i samfunnslivet. Mange har gjort en spesiell innsats for menneskerettighetene. Den mest kjente av disse er Martin Luther King. Han var baptistprest og leder for borgerrettighetsbevegelsen i USA, der han arbeidet for de fargedes rettigheter. I 1968 ble han skutt mens han ledet en stor demonstrasjon.

De første baptistene i Norge mistet arbeidet sitt og ble bøtelagt og fengslet fordi de praktiserte sin tro.

Bildesamling

Begrep

 • Baptist - Ordet baptist kommer fra gresk og betyr å døpe.
 • Pastor - Pastor er et annet ord for prest