Pinsebevegelsen

  P2

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne fortelle om

 • •kjennetegn ved pinsebevegelsen. Det kan være kirkebygningen, gudstjenesten, åndsdåp og tungetale

 

Kjennetegn

Pinsebevegelsen er navnet på en gruppe selvstendige menigheter. Hver menighet utgjør en egen enhet, og disse er knyttet sammen i både et nasjonalt og et internasjonalt nettverk. Pinsebevegelsen startet i USA, men består i dag av rundt 600 millioner mennesker over hele verden. Pinsebevegelsen er den kristne kirken som vokser raskest internasjonalt. Ni av verdens ti største menigheter er pinsemenigheter. Den største av disse er i Seoul i Sør-Korea og har rundt 800 000 medlemmer.

Medlemskap i en pinsemenighet bygger på en personlig tro og på dåp. Bevegelsen praktiserer voksendåp. Den som ønsker dåp, forteller først om sin kristne tro. Åndsdåp og tungetale er kjennetegn ved pinsebevegelsen. Åndsdåp betyr at den som tror og er døpt, blir fylt av Den hellige ånd på en personlig måte. Tungetale er å snakke med Gud på et spesielt språk. Det er et bønnespråk som brukes i det personlige gudsforholdet, og kalles også bønn med hjertet.

Ordet pinsebevegelse viser til fortellingen i Det nye testamente om det som skjedde på den første pinsedagen i kirkens historie. Da sendte Gud Den hellige ånd og ga de første kristne mot og kraft til å fortelle evangeliet om Jesus til andre. Pinsebevegelsen er opptatt av pinsens budskap om Den hellige ånd. Pinsens budskap om Den hellige ånd gir kristne en spesiell kraft og utrustning.

 

? I Bibelen er ilden et symbol for Den hellige ånd. Hva kan logoene fortelle om pinsebevegelsen?

 

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen kom til Norge i 1906 og er i dag den tredje største kirken i landet med rundt 40 000 medlemmer. Den største kirken er Den norske kirke, den nest største er Den katolske kirke. Det er 280 pinsemenigheter spredt over hele landet. Den største av disse er Filadelfiamenigheten i Oslo med omkring 1900 medlemmer. Menighetene har ofte navn fra Bibelen, som Filadelfia, Salem, Betel og Sion.

P3

Pinsebevegelsen gir ut bladet Korsets seier. De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) er bevegelsens organisasjon for misjon. PYM har 140 misjonærer i 30 land, der de blant annet driver skoler og forskjellig humanitært arbeid.

Evangeliesenteret er en stiftelse innenfor pinsebevegelsen som driver arbeid blant rusmisbrukere. Det er 15 slike sentre i Norge.

I de siste tiårene har det vært flere splittelser innen pinsebevegelsen. En av disse førte til opprettelsen av Troens bevis med sentrum i Sarons dal i Kvinesdal. Flere forskjellige menigheter  har også hatt utgangspunkt i pinsebevegelsen

 

Kirkebygningen og gudstjenesten

  P5

Kirkerommet i en pinsemenighet er enkelt utstyrt. Utsmykningen består ofte av et kors, noen planter og et sitat fra Bibelen eller bare ordet Jesus. Foran i kirken sitter kormedlemmer og musikere. Det er ikke noe alter i kirken, bevegelsen mener det er bedre å ha levende mennesker som altertavler. Prekestolen står midt foran i kirken. Det er for å understreke at forkynnelsen av Guds ord står sentralt når medlemmene samles til gudstjenester og møter.

Gudstjenesten i pinsemenigheten følger et innarbeidet mønster. Sang, tale og bønn er viktig. De fleste menighetene har egne sangkor. De personlige erfaringene er sentrale, og spontane innslag skjer ofte. Det kan være tilrop som halleluja og amen. Noen løfter armene opp når de synger, noen taler i tunger, og andre tyder tungetale.

 

Sammendrag

 • Pinsebevegelsen er en verdensomspennende bevegelse.
 • Hver pinsemenighet utgjør en selvstendig enhet. P6
 • Pinsebevegelsen er det tredje største kirkesamfunnet i Norge.
 • Åndsdåp og tungetale er sentrale kjennetegn.
 • Kirkerommet er enkelt utstyrt.
 • Sang, tale og bønn er viktige innslag i gudstjenesten.

 

Husker du?

 1. Lag en faktarute om pinsebevegelsen.
 2. Forklar hva åndsdåp og tungetale er.

 

Til ettertanke

 1. Mange pinsevenner gir en tidel av inntekten sin til menigheten. Hvorfor tror du de gjør det? Hva tror du pengene brukes til?

 

Til videre arbeid

 1. Skriv noen stikkord du kan bruke til et foredrag om pinsebevegelsen. Hent også stoff fra hjemmesiden deres på www.pinsebevegelsen.no.
 2. Finn ut hvilke tilbud pinsebevegelsen har til barn og unge. Se hjemmesiden deres på www.pinsebevegelsen.no.
 3. Finn likheter og forskjeller mellom pinsebevegelsen og et annet kirkesamfunn.

 

Bildesamling

Begrep

 • Pinse - Pinse er den kristne høytiden da Den hellige ånd ble gitt til kirken
 • Tungetale - Tungetale er et personlig bønnespråk
 • Åndsdåp - Åndsdåp er å ha en personlig opplevelse av å bli fylt av Den hellige ånd