Metodistkirken

 

  M1

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • kjennetegn ved Metodistkirken og litt om hvordan kirken ble til

  M2

Det startet med to brødre

Metodistkirken har sitt utgangspunkt i den anglikanske kirken i England på 1700-tallet. Det startet med to brødre som het John og Charles Wesley. De begynte å studere teologi og skulle bli prester som faren sin. Da opplevde de at mange av medstudentene ikke tok den kristne troen alvorlig. Dette opprørte dem, de ville bruke livet til mer enn diskusjoner og festing. De startet en bibelgruppe der de studerte Bibelen nøye, og forsøkte å leve etter det de lærte.  Medstudentene gjorde narr av dem og kalte dem metodister fordi de ville innrette livet etter  det de mente var Bibelens metode.

Etter studiene dro brødrene til Amerika, der de var prester. 24. mai 1738 skjedde det noe som gjorde denne datoen til en merkedag for metodistene. John Wesley var ute og gikk i en bakgate. Da hørte han sang fra et møtelokale. Han gikk motvillig inn og satte seg ned. Mens predikanten talte, ble han med ett revet ut av det mørket han var inne i. Han forteller at hjertet ble forunderlig varmt. Han fikk en sterk personlig opplevelse av Guds nærvær. Dette ble et vendepunkt i livet hans. Det ble også et startpunkt for en verdensomspennende kirke. John Wesley blir regnet som metodismens grunnlegger. Han startet også sosialt arbeid blant fattige og er kjent som salmedikter.

 

? John Wesley kalte religionen sin for hjertereligionen. «Den har mer med erfaringen og hjertet å gjøre enn med teorien og hodet», sa han. Hva tror du han mente med det?

  M4

Kjennetegn

Metodistkirken regner Bibelen som norm for tro, lære og liv. Det viktigste begrepet for metodistene er nåde. Gud tilbyr nåde gratis til menneskene. Den er et tilbud om total tilgivelse for alt som skiller Gud fra mennesker. Guds nåde møter menneskene gjennom det Wesley kalte nådemidler. Disse nådemidlene er kirken, Guds ord, bønnen, dåpen og nattverden.

  M5

Det er over 70 millioner metodister i verden fordelt på ca. 100 land. I dag vokser kirken mest i Asia og Afrika. Kirkene i de ulike landene samarbeider gjennom organisasjonen World Methodist Council. Metodistkirken er delt i tre regioner i Europa, og Metodistkirken i Norge tilhører den nordeuropeiske regionen.

 

Metodistkirken i Norge

Metodistkirken kom til Norge rundt 1850. I dag har den rundt 11 000 medlemmer fordelt på 50 menigheter. Årskonferansen er kirkens øverste myndighet. Den samles hvert år, alle menighetene er representert, og den ledes av biskopen for Metodistkirken i Norge. Kirken er engasjert i sosialt arbeid og driver sykehus, barnehager og aldershjem. Den driver et omfattende arbeid blant barn og unge med blant annet speidervirksomhet. Den er også aktiv innen misjons- og bistandsarbeid.

  M9

Metodistkirken har et åpent forhold til andre kirkesamfunn og ser på seg selv som en brobyggerkirke. Et eksempel på det er den samarbeidsavtalen Metodistkirken i Norge inngikk med Den norske kirke i 1997. Avtalen kalles «Nådens fellesskap». I denne avtalen anerkjenner de hverandres kirker, dåp og nattverdspraksis. Samtidig peker de på at de er to kirker med ulike tradisjoner og ordninger. Avtalen innebærer at kirkene feirer gudstjeneste sammen, og at prestene kan gjøre tjeneste i hverandres kirker.

 

Sammendrag

 • Metodistkirken startet med brødrene John og Charles Wesley. John Wesley regnes som grunnleggeren.
 • Metodistkirken regner Bibelen som norm for tro, lære og liv.
 • Det viktigste begrepet for metodistene er nåde.
 • Metodistkirken kom til Norge rundt 1850.
 • Kirken ser på seg selv som en brobyggerkirke.

 

Husker du?

 1. Lag 5 spørsmål til kapitlet om Metodistkirken. La en medelev finne svarene.

 

Til ettertanke

 1. Hvorfor tror du kirker driver med sosialt arbeid, som for eksempel å hjelpe fattige?
 2. Hvorfor tror du Metodistkirken mener det er viktig å samarbeide med andre kirker?
 3. Hva betyr det at Metodistkirken kaller seg en brobyggerkirke?

 

Til videre arbeid

 1. Finn mer stoff om Metodistkirken på kirkens egen hjemmeside.

 

 

 

Metodistkirken

I Metodistkirken kan kvinner og menn være ledere på lik linje. Verdens første kvinnelige biskop ble innviet i USA i 1980. Hun var metodistprest.

Bildesamling

Begrep

 • Teologi - Teologi er læren om Gud