Mali - kristendommens stilling i et land utenfor Europa

 

M2

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • utforske kristendommens stilling og særpreg i Mali

 

Fakta om republikken Mali

Hvor i Afrika ligger Mali? Hvor ligger Mali i forhold til ørkenen Sahara?
Hva heter hovedstaden? Hvilke elver finner du i landet?
Hvor i Afrika ligger Mali? Hvor ligger Mali i forhold til ørkenen Sahara? Hva heter hovedstaden? Hvilke elver finner du i landet?

 • Mali har rundt 16 millioner innbyggere.
 • Mali er et av Afrikas fattigste land. Halvparten av folket lever under den internasjonale fattigdomsgrensa på 1,25 dollar hver dag.
 • Forventet levealder for folk i Mali er 51 år for menn og 53 år for kvinner.
 • Folk lever av jordbruk og fiske, men landet har også naturressurser som gull, uran og salt.
 • I 2012 var det militærkupp i Mali, og opprørssoldater tok over makten.
 • Det offisielle språket i Mali er fransk, men det fins flere lokale språk.

 

Det er ofte tørke i Mali. Da blir det dårlige avlinger, og mange folk sulter. For å unnslippe tørke og sult er det mange som begir seg ut på vandring og prøver å bosette seg i andre deler av sitt eget land, mens noen drar til andre land.

M6

Det har ofte vært mye uro og bruk av vold i Mali. Leveforholdene for folk flest blir enda vanskeligere når grupper av soldater herjer, plyndrer og voldtar kvinnene. I urolige perioder stenger skolene, og barn rekrutteres til å bli soldater.

? Finn noen viktige forskjeller mellom det å leve i Mali og det å leve i Norge. Hvordan kan du verdsette de godene du har?

 

Religioner i Mali

 • Rundt 90 prosent av innbyggerne i Mali er muslimer.
 • Mange steder er islam blandet opp med lokale tradisjoner og religioner.
 • 9 prosent av innbyggerne er animister, dvs. at de tilhører en naturreligion der Ung pike ber i en katolsk kirke i Mali. Ung pike ber i en katolsk kirke i Mali. tilhengerne tror at alt i naturen har sjel.
 • Rundt 1 prosent av innbyggerne er kristne.

 

Misjonsarbeid i Mali

Det er flere organisasjoner som driver misjon i Mali, blant andre Det Norske Misjonsselskap, Misjonssambandet, Normisjon og Frikirken. Flere kirkesamfunn samarbeider om prosjekter i landet. Misjonærene samarbeider også med de lokale kirkene og arbeider for at disse skal utvikle et selvstendig arbeid. Noen misjonærer oversetter Det nye testamente til lokale språk. En av de store satsingene er radioarbeid. Misjonærer lager kristne programmer og ulike innslag om helse og bedre levekår på folks lokale språk. Det er språk de ellers ikke får høre på radio.

Misjonærene arbeider for å bedre levekårene for folk i Mali, blant annet ved å gi dem ulike helsetilbud og drive skoler slik at barn kan få utdanning. Arbeid blant kvinner er et prioritert område. Kvinnene er nøkkelpersoner for å bedre helseforholdene i et land. De får tilbud om opplæring så de kan lære seg å lese og skrive. De får også hjelp til å danne små sparegrupper, slik at de kan tjene noen penger ved å selge varer de lager.

M10

Misjonen arbeider også for å endre holdningen til omskjæring av jenter. Det har gitt gode resultater. I noen områder er det nærmest blitt slutt på denne skikken. Noe av arbeidet går ut på å bygge aktivitetssentre i landsbyene. Hit kan kvinnene komme for å drive ulike håndverksaktiviteter. Samtidig får de informasjon om helse og skadene omskjæring på jenter fører til.  

? Hvorfor tror du det er viktig å drive opplæring for kvinner for å bedre levekårene i et land?

 

Sammendrag

 • Mali ligger i Vest-Afrika.
 • Hovedstaden heter Bamako.
 • Landet har rundt 16 millioner innbyggere og er et av de fattigste i Afrika.
 • Det er ofte tørke og uroligheter i landet.
 • Rundt 1 prosent av innbyggerne er kristne.
 • Flere misjonsorganisasjoner samarbeider om ulike prosjekter i Mali.
 • Arbeid blant kvinner er prioritert.
 • Misjonen driver arbeid for å bedre levekårene for innbyggerne i landet.
 • Prosjekter for å få slutt på omskjæring av jenter har hatt gode resultater.

 

Husker du?

 1. Lag ei faktarute om Mali.

 

 

Mali - kristendommens stilling i et land utenfor Europa

I urolige perioder har misjonsorganisasjoner tatt ut alle misjonærene de hadde i Mali. Det var for utrygt å arbeide der.

Bildesamling

Begrep

 • Omskjæring - Omskjæring av jenter går ut på å skjære bort deler av jentenes kjønnsorgan