Læstadianismen

 

L 1

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • gi en presentasjon av læstadianismen

 

Lars Levi Læstadius og samejenta

Lars Levi Læstadius er opphavsmannen til læstadianismen. Han ble født nord i Sverige i 1800. Familien drev gård, og hjemplassen hans lå 6 mil fra nærmeste nabo. Faren drakk mye alkohol og kunne være voldelig. Lars Levi utdannet seg til prest og arbeidet blant samene.

Sam4

På begynnelsen av 1800-tallet var det nedgangstider i reindriften, og folk var fattige. Mange hadde et stort forbruk av alkohol. Det førte til tyveri, overfall og slåsskamper. Læstadius så lite ekte kristentro blant samene og begynte å tvile på om han gjorde arbeidet sitt som prest godt nok. Da fikk han en dag besøk av en fattig samejente. Hun het Milla Clementsdotter, men han kalte henne Maria. Hun hadde strevd med sin kristne tro, men fått hjelp. Etter gudstjenesten nyttårsdagen i 1844 fortalte Maria Læstadius om sine problemer, og om hvordan hun selv hadde blitt sikker i sin kristne tro.

Møtet med Maria ble en ny begynnelse for Læstadius. Forkynnelsen hans ble tydelig og intens. Han sa selv at prekenene fikk en annen farge, og han tok et kraftig oppgjør med misbruk av alkohol, kriminalitet og vold. Læstadius talte og skrev både svensk, finsk og samisk. Han var dessuten flink til å tale og brukte et frodig språk som folk forsto. Han oppfordret folk til å våkne opp fra sløvhet og umoral, og engasjementet hans smittet. Det førte til en vekkelse som spredte seg fra bygd til bygd. Alkoholforbruket gikk drastisk ned, flere gikk i kirken, og folk fikk et bedre liv. Fra en bygd fortelles det at lensmannen nærmest ble arbeidsledig.

 

? Læstadius arbeidet hele livet for å bekjempe alkoholmisbruk og for å gi fattige mennesker selvrespekt og verdighet. Hvordan tror du fattigdom, selvrespekt og verdighet kan henge sammen?

 

Kjennetegn

Læstadianismen er en bevegelse innenfor Den norske kirke. Den begynte blant samene i Lappland i Sverige. Mange samer flyttet rundt med reinen, og slik spredte bevegelsen seg også til Norge og Finland. Læstadianismen regnes som en religiøs vekkelsesbevegelse, men også som en sosial protestbevegelse. Bevegelsen fikk fotfeste hos flere enn samene.

L 3

Læstadianismen er luthersk, det vil si at den legger stor vekt på Martin Luthers forståelse av kristendommen og på Luthers skrifter. Den ser på seg selv som en vokter av den ekte lutherske lære og ønsker å verne om den.

Læstadianismen legger stor vekt på den enkeltes erfaringer med kristentroen.  En levende tro kommer gjennom forkynnelsen, derfor bør alle komme til møtene eller forsamlingene for å høre Guds ord bli forkynt. Læstadianerne har en enkel livsstil. De avstår fra alkohol, kortspill, kino, teater, dans, popmusikk og uteliv. Kvinner har langt hår og går helst i skjørt. Hjem og forsamlingslokaler er enkelt innredet.

 

? Tradisjonene er viktige for læstadianerne. De er med på å skape identitet, trygghet og samhold. Hvorfor tror du det et slik?

 

Gudstjenester eller forsamlinger

Det er rundt 50 000 læstadianere i Norge. Læstadianerne er medlemmer av Den norske kirke. De deltar på gudstjenester i denne kirken, døper barna sine der og tar imot nattverd. Men i tillegg til dette har de sine egne samlinger hjemme, på bedehus og i kapeller. Disse møtene kalles forsamlinger. Her bruker de en eldre utgave av Bibelen, salmeboka og av Den norske kirkes liturgi.

De læstadianske forsamlingene ledes av menn som velges ut fra personlige egenskaper, lederevner og hvordan de lever. Kvinnene kan komme med et vitnesbyrd under samlingene, men de kan ikke lede møter eller holde preken.

Læstadianerne har et nært fellesskap. De mener at det er viktig at alle får høre den samme forkynnelsen, derfor er barn og unge med på samlingene. Møtene kan vare i flere timer. Prekenen er viktig. Det blir lagt vekt på personlige erfaringer, oppfordring til omvendelse og å leve et riktig kristenliv. Oppgjør med synd er en forutsetning for frelse. Bare en som selv er med i den læstadianske bevegelsen, kan gi tilgivelse av synd på vegne av Gud.

 

? Salmesang er en del av læstadianernes samlinger. Salmene har ofte mange vers. Tempoet og rytmen kan være ganske langsom. Hvorfor tror du salmer og sanger er viktige i mange kirker?

 

Sammendrag

 • Lars Levi Læstadius er opphavsmannen til læstadianismen.
 • Læstadianismen er en retning innen Den norske kirke.
 • Etter møtet med Maria talte Læstadius tydelig og intenst til folk om at de måtteslutte å drikke, stjele og slåss.
 • Læstadius oppfordret folk til tro på Gud og leve et engasjert kristenliv.
 • Læstadianismen legger stor vekt på den enkeltes personlige erfaring med kristentroen.
 • Læstadianerne har en enkel livsstil og avstår fra alkohol, uteliv, kino, tater og dans.

 

Husker du?

 1. Skriv noen nøkkelord om Lars Levi Læstadius. Sammenlikn nøkkelordene dine med nøkkelordene til en medelev. Lag en samling med nøkkelord dere er enige om.
 2. Hvorfor blir læstadianismen kalt en religiøs vekkelsesbevegelse og en sosial protestbevegelse?
 3. Fortell om læstadianernes samlinger.

 

Til ettertanke

 1. Hvorfor tror du det er slik at mange fattige mennesker strever med å bevare sin selvrespekt?
 2. Hva mener du skal til for at mennesker skal ha en sunn respekt for seg selv? Skriv ned noen punkter som du mener er viktige for en sunn selvrespekt. Gå sammen i grupper og drøft hverandres synspunkter. Bli enige om gruppas punkter for en sunn selvrespekt.

 

Til videre arbeid

 1. Lag en presentasjon av Lars Levi Læstadius.
 2. Undersøk læstadianismen i Norge i dag.

 

 

 

Læstadius

Læstadius studerte også botanikk, og han var en av de fremste kjennerne av fjellfloraen i Norden. En liten gul fjellvalmue har fått navn etter ham og heter læstadiusvalmuen. Interessen for botanikk fulgte ham hele livet, noe han også ble internasjonalt anerkjent for.

Lars Levi Læstadius giftet seg med Brita Katarina, også kalt Kajsa. Sammen fikk de 15 barn, og 12 av dem vokste opp.

Det er tre retninger blant læstadianerne. Disse kalles De førstefødte, De småførstefødte og Lyngen-retningen.

Bildesamling

Begrep

 • En vekkelse - En vekkelse begynner ofte med at et menneske opplever et personlig møte med Gud. Det skaper et engasjement som griper om seg, og mange følger etter
 • Liturgi - Liturgi betyr ordning for gudstjenesten