Frelsesarmeen

 

Frelsesarmeens logo på en husvegg. Kronen er armeens religiøse symbol, og den gule stjerna symboliserer Den hellige ånds ild. Frelsesarmeens logo på en husvegg. Kronen er armeens religiøse symbol, og den gule stjerna symboliserer Den hellige ånds ild.

 

Hva skal du lære?

F1x

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne fortelle om

•      kjennetegn ved Frelsesarmeen. Det kan være litt om hvordan Frelsesarmeen startet, organiseringen og arbeidet blant mennesker som har det vanskelig

 

Slik begynte det

En midtsommerkveld i 1865 ble Frelsesarmeen stiftet, forteller grunnleggeren William Booth. Han var prest i Metodistkirken og hadde akkurat begynt på en serie møter han skulle holde i et av Londons slumstrøk. Han holdt vekkelsesmøter på en nedlagt kirkegård. Teltene som møtene ble holdt i, var så dårlige at de blåste ned, men Booth fortsatte i friluft. Frelsesarmeen begynte bokstavelig talt på bar bakke. Booth forteller fra denne kvelden: «Jeg kjente meg dratt til disse menneskene som syntes uten Gud og uten håp i verden. Her er plassen din, hvisket stadig en stemme i øret mitt. Jeg gikk tilbake til mitt vestkant-hjem og sa til min kone: Kate, jeg har funnet min livsoppgave.»

Menneskene Booth møtte i Øst-London, var fattige. De hadde lite mat, bodde dårlig og mange drakk mye alkohol. Det fantes ikke noe hjelpeapparat som kunne ta vare på disse menneskene. Ekteparet Cathrine og William Booth bestemte seg for «å føre krig» mot disse forholdene. «Army without guns» er bevegelsen kalt.

 

Kjennetegn

Arbeidet ekteparet Booth drev, ble bygd opp etter militært mønster, og det ble kalt «The Salvation Army». Verdensorganisasjonen er delt inn i territorier, territoriene i avdelinger og avdelingene i divisjoner. Lokallagenekalles korps og medlemmene soldater. Cathrine og William Booth var ildsjeler og dyktige til å bygge opp organisasjonen. William Booth ble den første lederen og ble kalt general.

F3

Cathrine Booth spilte en stor rolle i dette arbeidet. Med sitt engasjement ble hun et forbilde. Hun ble kalt pionérmoren og armémoren. Ofte var mannen hjemme hos barna mens hun var ute og talte. Ekteparet la vekt på gjensidighet i forholdet og diskuterte praktiske og teologiske spørsmål.

Frelsesarmeen tilbyr omsorg for hele mennesket. Slagordet deres er «suppe, såpe og frelse». Mottoet er at det ikke nytter å snakke om Gud til folk med tomme mager og kalde føtter. Derfor arbeider de for å gi sultne mat og fattige rene klær og for å utbre kristendommen. Frelsesarmeen driver skolevirksomhet og sykehus og arbeider mot rusmidler. Den eier og driver institusjoner for foreldreløse barn, alenemødre, eldre, alkoholikere og hjemløse. De går på besøk til folk i fengsel og deler ut mat og klær til fattige.

F5

Organisasjonen arbeider også med å finne savnede personer. De har et nettverk verden over og er kjent for å være dyktige. De har høy oppklaringsprosent; mange ganger løser de saker andre organisasjoner har gitt opp. Finansieringen av hele virksomheten skjer gjennom frivillige gaver.

På verdensbasis har Frelsesarmeen over en million medlemmer i 124 land.

 

Frelsesarmeen i Norge 

Fretex-Unika i Oslo er en av Frelsesarmeens butikker for bruktklær. Fretex-Unika i Oslo er en av Frelsesarmeens butikker for bruktklær.

Frelsesarmeen kom til Norge i 1888. I 2005 ble organisasjonen offentlig godkjent som eget trossamfunn. Frelsesarmeen har rundt 8000 medlemmer og over 100 korps i Norge. Det ble tidlig åpnet slumstasjoner i flere byer. Der kunne folk få mat, klær og hjelp på andre måter. I dag driver organisasjonen over 100 institusjoner eller arbeidssentre her. Det er for eksempel barnehjem, ungdomshjem, mødrehjem, eldrehjem, barnehager, flerkulturelt arbeid, slumstasjoner og arbeid blant rusmisbrukere. Armeen driver også arbeid blant blinde og døve.

 

Kirkebygningen og gudstjenesten

Lokalet til Frelsesarmeen kalles tempel. Det er enkelt utstyrt uten altertavle og kirkeorgel. Menneskene skal være levende altertavler, og horn- og strengemusikk erstatter orgelet. Det står en botsbenk framme ved talerstolen i tempelet. Det er en enkel benk der folk kan knele ned. Den brukes når noen vil be for andre, bekjenne sine synder eller be om kraft og nåde til å leve et hellig kristenliv.

Gudstjenesten har få ritualer. Møtene er ikke bundet av faste opplegg. Tale, vitnesbyrd, sang og musikk har stor plass. Et vitnesbyrd er når noen forteller om gleder og sorger i kristenlivet sitt.

 

Sammendrag

F7

 • Ekteparet Booth grunnla Frelsesarmeen blant fattige i London.
 • Frelsesarmeen er organisert som en hær med en general som leder.
 • Trossamfunnet arbeider med hele mennesket ut fra slagordet «suppe, såpe og frelse».
 • Frelsesarmeen driver et stort sosialt arbeid for mennesker i vanskelige situasjoner.
 • Kirkebygget kalles tempel og er enkelt utstyrt.

 

Husker du?

 1. Hvorfor er Frelsesarmeen kalt «army without guns»?
 2. Skriv noen nøkkelord om ekteparet Booth.
 3. Hvordan lever Frelsesarmeen opp til slagordet sitt: «Soup, soap and salvation»?
 4. Lag en to-kolonne om navn og begreper knyttet til Frelsesarmeen.

 

Til ettertanke

 1. Hvilke utfordringer tror du Cathrine Booth møtte i arbeidet sitt? Frelsesarmeen samler inn mer enn halvparten av inntektene sine i desember hvert år. Her er en innsamlingsbøsse fra Frelsesarmeen. Frelsesarmeen samler inn mer enn halvparten av inntektene sine i desember hvert år. Her er en innsamlingsbøsse fra Frelsesarmeen.
 2. Hvorfor tror du mange legger penger i Frelsesarmeens julegryter?
 3. Tenk deg at du vil starte et arbeid blant mennesker som har det vanskelig på hjemstedet ditt. Hvordan ville du arbeidet?

 

Til videre arbeid

 1. I Norge er det ofte en konsert før jul der inntektene går til Frelsesarmeen. Artistene stiller opp gratis. Tenk deg at du skal planlegge og gjennomføre en slik konsert. Hvordan ville du arbeidet?
 2. Finn mer stoff om det arbeidet Frelsesarmeen driver blant mennesker som har det vanskelig.

 

 

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er verdens nest største formidler av sosial hjelp. Den største er FN.

Vanlige medlemmer i Frelsesarmeen kalles soldater. De har på seg uniform når de er i tjeneste.

Kvinnene har helt fra begynnelsen av vært likestilt med mennene.

Før jul samler Frelsesarmeen inn penger for å hjelpe mennesker som ikke har penger selv til juleinnkjøp.
Frelsesarmésoldater og andre ansatte i Frelsesarmeen står ute i sine uniformer med en julegryte til å samle penger i. Mange mennesker støtter dette arbeidet ved å legge penger i gryta.

Medlemmene i Frelsesarmeen røyker ikke og drikker heller ikke alkohol.

En av døtrene i familien Booth het Evangeline. Hun var general i armeen i fem år fra 1934.

Bildesamling

Begrep

 • En vekkelse - En vekkelse begynner ofte med at et menneske opplever et personlig møte med Gud. Det skaper et engasjement som griper om seg, og mange følger etter