Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken

 

  Rel_12  

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne fortelle om

 • noen kjennetegn ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt mormonkirken

 

Hvordan begynte det? Rel_9

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige begynte med Joseph Smith, som levde på 1800-tallet i New York i USA. I 1823 fortalte Smith at han hadde fått et syn eller en åpenbaring fra Gud, I synet kom engelen Moroni til Smith og fortalte at det lå en bok nedgravd på en høyde like bak den gården Smith bodde på. Boka var egentlig noen gullplater som var oppbevart i en steinkiste. Sammen med platene lå det han trengte for å forstå hva som sto på platene og oversette dette til engelsk. Da Smith var ferdig med oversettelsesarbeidet, kom engelen og hentet platene og tok vare på dem. Elleve menn har skriftlig bekreftet at de har sett gullplatene, at de var gamle, og at det Smith fortalte var sant. Boka ble utgitt og kalt Mormons bok. Senere fikk Smith flere åpenbaringer.

Smith var overbevist om at Gud hadde valgt ham til å gjenopprette eller gjeninnføre Kristi sanne kirke. Den opprinnelige kristendommen slik Jesus lærte disiplene sine, hadde gått tapt gjennom århundrene etter at Jesus døde. Smith hadde fått kjennskap til den sanne kristendommen, slik den egentlig skulle være, gjennom åpenbaringene og det som sto i Mormons bok.

 

 

Engelen Moroni og gullplatene

Rel_8

Joseph Smith var bare 14 år da han fikk sin første åpenbaring. Engelen Moroni var et himmelsk sendebud som kom til Smith og fortalte om hva kristendommen egentlig var. Engelen fortalte at det som sto på gullplatene, var skrevet av et folk som hadde levd i Amerika i gammel tid. De var etterkommere av noen som hadde utvandret fra Israel. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, hadde han besøkt disse menneskene. Én av de siste lederne deres het Mormon. Det var han som hadde skrevet teksten på gullplatene og gravd dem ned. Gud ville at det som sto på gullplatene, skulle bli kjent fordi det var sannheten om hvordan kristendommen egentlig skulle være. Smith var mannen som skulle bringe dette videre.

 

 

Kjennetegn

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble etablert i New York i 1830 med seks medlemmer. I dag er det et verdensomspennende kirkesamfunn med rundt 15 millioner medlemmer spredt over 160 land. Det er den fjerde største kirken i USA, halvparten av innbyggerne i staten Utah er mormoner.

Mormonene bygger sin lære på Bibelen og andre skrifter. Mormons bok er kalt et annet testamente om Jesus Kristus. Ved siden av skriftlige kilder kan kirkens ledere til enhver tid få åpenbaringer fra Gud. Disse åpenbaringene kan bli grunnlag for kirkens lære. Mormonkirken ledes av en profet og tolv apostler med forbilde i Jesus og hans tolv disipler. 

Rel_13

Mormonene lærer at mennesket blir frelst av Guds nåde. Men troen må følges av gode gjerninger. Dåp er en forutsetning for å komme til himmelen. Barn blir døpt rundt åtteårsalderen. Mormonene praktiserer stedfortredende dåp. Det vil si at noen kan døpe seg på vegne av andre, for eksempel slektninger som er døde. De døde vil da selv kunne velge om de vil godta dåpen eller ikke.

Ektepar kan vies slik at de kan være sammen i dette livet og i evigheten etter døden. Mennesker som er i familie med hverandre, kan bekrefte familieforholdet slik at de kan ha et nært forhold etter døden. Derfor er mange mormoner engasjert i slektsforskning og familiehistorie. De er også opptatt av å lære andre om sin tro og sender derfor ut misjonærer. Misjonen består blant annet i at to unge menn går sammen for å fortelle andre om det de tror på.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har røtter i kristendommen. Men den regnes ikke blant de kristne kirkene fordi den har en annen lære.

 

? Mormonene er opptatt av å ha et godt forhold mellom medlemmene i en familie. Derfor har mange en fast kveld i uka der bare familien er samlet for å ha bibelundervisning, prate og ha det hyggelig sammen. Hvordan tror du det påvirker en familie? Hvordan tror du det hadde vært å ha en fast dag i uka der familien er samlet for å ha det hyggelig sammen?

 

I Norge

I 1851 ble den første mormonen døpt i Norge, og etter hvert kom flere til. Til å begynne med ble de forfulgt, og mange utvandret derfor til Amerika. På begynnelsen av 1900-tallet var det menigheter i mange av de store byene. Det er e ca. 4000 mormoner i Norge.

 

Sammendrag

 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble etablert i New York i 1830.
 • Grunnleggeren heter Joseph Smith.
 • Hovedkvarteret ligger i Salt Lake City i staten Utah i USA.
 • Mormonene bygger sin lære på Bibelen og på andre skrifter, som Mormons bok.
 • De er opptatt av å ha et godt forhold i familien.
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har røtter i kristendommen, men regnes ikke som en kristen kirke fordi den har en annen lære.

 

Husker du?

 1. Skriv noen nøkkelord om grunnleggeren Joseph Smith.
 2. Hva er Mormons bok?
 3. Hvorfor ligger hovedkvarteret i Salt Lake City?
 4. Hva tenker mormonene om dåp?
 5. Hvorfor er familien viktig for mormonene?
 6. Hvorfor regnes ikke denne kirken som en kristen kirke?

 

Til ettertanke

 1. Mormonene legger vekt på å leve sunt og holde seg vekk fra alkohol, tobakk, kaffe, te og andre skadelige stoffer. Hvordan tror du det påvirker hverdagslivet deres?
 2. Hvordan måtte du innrette deg dersom du skulle leve sunt?

 

Til videre arbeid

 1. Lag en presentasjon av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – mormonkirken.

 

Mormonkirken

Tilhengerne av kirken ble forfulgt i begynnelsen. I 1844 ville Smith stille som presidentkandidat for å rette
myndighetenes oppmerksomhet mot forfølgelsen av kirken. Men han ble drept samme år, 39 år gammel. For å slippe unna forfølgelsen ble medlemmene tvunget til å reise vestover. De slo seg ned i Utah, der de i dag har sitt hovedkvarter i Salt Lake City.

Medlemmene av mormonkirken legger vekt på å leve sunt. De holder seg vekk fra alkohol, tobakk, kaffe, te og andre skadelige stoffer. Seksualiteten skal bare leves ut innenfor ekteskapet. Kirken finansieres ved at medlemmene betaler tiende. Det vil si at 10 prosent av det de tjener, gis frivillig til kirken.

Bildesamling

Begrep

 • Å åpenbare - Å åpenbare er å gjøre kjent noe som har vært skjult. En åpenbaring er et syn eller en visjon der noe blir kjent som tidligere har vært skjult