Jehovas vitner

 

Jehovas vitner_rikets sal

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne fortelle om

•          noen kjennetegn ved Jehovas vitner

 

Guds navn

Jehovas vitner bruker navnet Jehova på Gud. Guds navn ble på hebraisk skrevet med konsonantene JHWH. Hebraisk er grunnspråket i Det gamle testamente. Den vanlige oversettelsen av dette navnet er Jahve, men vitnene bruker formen Jehova. De mener det er viktig å kjenne Gud ved hans rette navn.

 

Hvordan begynte det?

I 1884 stiftet forretningsmannen Charles T. Russell fra Pennsylvania i USA Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap. Da hadde bladet Vakttårnet allerede kommet ut i flere år. Russell og medarbeiderne hans var kjent som bibelstudenter og utga også bokserien «Studier i Skriften». De prøvde å finne fram til den rette kristne lære ved å studere Bibelen grundig. De var særlig opptatt av verdens ende, at Jesus skulle komme tilbake til jorda, og av dommedag.

I 1931 tok bibelstudentene navnet «Jehovas vitner», og et nytt trossamfunn var stiftet. Jehovas vitner har sterke røtter i kristendommen. De regner seg selv som de eneste sanne kristne, men regnes ikke med blant de kristne kirkene fordi de har en annen lære.

 

 

Kjennetegn

Jehovas vitner blir ledet av et styrende råd som holder til i Brooklyn i New York. Hver menighet styres av et eldsteråd som består av en gruppe erfarne kristne menn. For å trykke og utgi bibler og bibelsk litteratur har Jehovas vitner opprettet Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap. De utgir sin egen bibeloversettelse. Denne skiller seg noe ut fra den kristne Bibelen. I bladet Vakttårnet og i andre skrifter drøftes og tolkes ulike bibeltekster.

Rel_15

Forsamlingshuset heter Rikets sal. Det er enkelt innredet uten utsmykning. Der er det møter to–tre ganger i uka med hovedvekt på bibelundervisning ut fra trossamfunnets egen bibelutgave. I tillegg driver medlemmene bibelstudier hjemme. De fleste medlemmene er forkynnere som er med på å utbre læren til Jehovas vitner. De går fra hus til hus og på gater for å spre deres bibel og litteratur.

Vitnene mener at Jehova er navnet på Gud. Jesus, Guds sønn, er Guds første skapning og menneskenes frelser. Jesus sto ikke opp fra døden med kroppen, men ble reist opp fra døden som en åndsskapning. Jesus ble innsatt som konge i Guds rike i 1914. Gud er ikke treenig, slik kristne lærer. Jehovas vitner regner ikke Jesus som sann Gud.

Dåpen blir sett på som et symbol på at den døpte har viet sitt liv til Gud for å gjøre hans vilje. Den som blir døpt, må først ha studert Bibelen grundig. Vitnene feirer én høytid, det er høytiden til minne om Jesu død. Denne kalles minnehøytiden. Tidspunktet for feiringen regnes ut etter jødisk kalender. Alle menigheter over hele verden samles i sine møtelokaler på årsdagen for Jesu død. Da blir det sendt rundt brød og vin som symboliserer Jesu legeme og blod. Bare noen utvalgte, kan spise og drikke dette. De andre ser på med respekt.

Det er de som tror på Gud og Jesus Kristus og som gjør Guds vilje, som kan bli frelst. 144 000 av disse skal velges ut til å være med i en himmelsk regjering som skal styre verden sammen med Jesus Kristus. Resten skal leve evig på jorda, som Jehova skal gjøre om til et paradis. De som ikke tror på Gud og Jesus og som ikke handler etter Guds vilje, vil bli utslettet. Jehovas vitner tror at dette vil skje i nær framtid.

 

? Jehovas vitner feirer ikke jul, 17. mai eller fødselsdager. Hvilke utfordringer tror du det gir familier som tilhører Jehovas vitner i Norge?

 

Jehovas vitner i Norge

Den første menigheten i Norge ble grunnlagt i Skien på begynnelsen av 1900-tallet. Bevegelsen har nå ca. 15 000 medlemmer i 170 menigheter over hele landet. 10 000 av medlemmene regnes som forkynnere og går fra hus til hus for å overtale folk til å bli Jehovas vitner. Virksomheten i Norge ledes fra Ytre Enebakk i Akershus. En norsk oversettelse av Jehovas vitners bibel kom ut i 1996.

  

Sammendrag

 • Grunnleggerne av Jehovas vitner studerte Bibelen for å finne det de mente var den rette kristne lære.
 • Jehovas vitner har over seks millioner medlemmer spredt i de fleste land i verden.
 • Jehovas vitner ser på seg selv som de eneste sanne kristne, men regnes ikke med blant kristne kirker fordi de har en annen lære.
 • Forsamlingssalen heter Rikets sal og er enkelt utstyrt.
 • Vitnene feirer én høytid, minnehøytiden om Jesu død.

 

Husker du?

 1. Hva heter forsamlingshuset til Jehovas vitner?
 2. Hvorfor regnes de fleste medlemmene av Jehovas vitner som forkynnere?
 3. Fortell om noen kjennetegn ved Jehovas vitner.
 4. Hvorfor regnes ikke Jehovas vitner som et kristent kirkesamfunn?

 

Til ettertanke

 1. Jehovas vitner mener at Jehova skapte verden for millioner eller milliarder av år siden. Men livet på jorda ble skapt i løpet av de seks skapelsesdagene som det står om i 1. Mosebok. Hver dag i skapelsesfortellingen varte i flere tusen år. Ifølge Bibelens tidsregning ble mennesket skapt i år 4026 f.Kr. Hva tenker du om dette?

 

Til videre arbeid

 1. Finn mer stoff om Jehovas vitner på hjemmesiden deres.

 

Jehovas vitner

Jehovas vitner tar ikke imot blodoverføringer, men de søker legehjelp ved sykdom. De nekter å utføre militærtjeneste og deltar ikke i det politiske liv. Til å begynne med ble Jehovas vitner forfulgt i USA, men flere avgjørelser i USAs høyesterett har forsvart deres rett til å forkynne.

Flere ganger har Jehovas vitner pekt på et bestemt tidspunkt da jorda skulle gå under, Jesus komme tilbake og det skulle være dommedag. Noen av disse årstallene har vært 1914, 1925 og 1975. I dag mener Jehovas vitner at endetiden er her. Den begynte i 1914 ved at Jesus Kristus det året ble satt inn som konge på jorda.

Bildesamling

Begrep

 • Treenig - Kristne mener at Gud er treenig, det vil si at Gud er både én og tre, altså Fader, Sønn og Den hellige ånd