Bahai

 

Grav i Haifa i Israel. Grav i Haifa i Israel.

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne fortelle om

 • •noen kjennetegn ved bahai-troen

 

Hvordan begynte det?

Bahai er i dag en verdensreligion, den yngste av dem. Den ble grunnlagt av Hussein Ali, som levde i Persia på 1800-tallet. Hussein tilhørte en rik adelsfamilie og fikk privatundervisning hjemme. Han var en ivrig muslim da han var ung. Da Hussein var midt i 30-årene, fikk han åpenbaringer fra Gud. Etter hvert kalte han seg profet og tok navnet Bahaullah, som betyr Guds herlighet eller glans. Han var kjent for å være gavmild og vennlig.

Persia var et muslimsk land. Innen muslimsk tro fins det ingen profet etter Muhammed. Når Bahaullah kalte seg profet, kom han i konflikt med landets religion og med myndighetene der. Det førte til at han ble fengslet. Men selv om han var i fengsel, fikk han spredt budskapet sitt ved å sende brev. Da ble Bahaullah utvist fra landet. Han bosatte seg i Palestina. Der bodde han i 40 år til han døde i 1892.

Da Bahaullah var død, ble budskapet hans tolket og brakt videre av sønnen og sønnesønnen hans. Etter dette har ledelsen av bahaireligionen bestått av et råd på ni personer som er valgt for fem år av gangen. Disse holder til i byen Haifa i Israel, der hovedsetet for bahaireligionen ligger. Rundt seks millioner mennesker i 200 land tilhører denne religionen i dag.

 

 ? Mange trosretninger har vokst etter at viktige ledere har blitt forfulgt og fengslet. Hvorfor tror du det er slik?

 

Kjennetegn

Bahaiene tror at Bahaullah innledet en ny tid som mennesker til alle tider har lengtet etter. Det er en tid som vil sikre fred og rettferdighet for alle i hele verden. Målet er å få ett land i verden med én felles regjering, ett felles språk og én religion.

Bahaienes hovedkvarter ligger i byen Haifa i Israel. Det er kalt Rettferdighetens hus, og det er en stor, frodig hage rundt huset. Her holder ledelsen på ni valgte personer til. Bahaienes hovedkvarter ligger i byen Haifa i Israel. Det er kalt Rettferdighetens hus, og det er en stor, frodig hage rundt huset. Her holder ledelsen på ni valgte personer til.

Det fremste kjennetegnet ved denne nye tiden er enhet. Bahaiene tror at menneskenes enhet, nasjonenes enhet og religionenes enhet skal bli til virkelighet. Disse visjonene og tankene har stor kraft fordi de er gitt av Gud, som også er én. Dette vil påvirke alt liv slik at det vil bli sant. Det sentrale budskapet er at menneskene er én rase, og at tiden er inne til at alle blir forent i ett verdenssamfunn. Gud har frigjort krefter som bryter ned barrierer mellom folk. Slike barrierer er raser, klasser, trosoppfatninger og nasjoner. Utfordringen er å godta at alle er én enhet, og å støtte de prosessene som skaper forening.

Bahai-troen er en optimistisk religion som tror det er mulig å føre menneskene fram til åndelig og moralsk modenhet. Det er noen prinsipper som er nødvendige for at dette skal skje. Noen av disse er at

 

 • vi oppgir alle former for fordommer
 • kvinner sikres de samme rettigheter som menn
 • vi gjør slutt på ytterlighetene i rikdom og fattigdom
 • vi gjennomfører skolegang for alle
 • alle får anledning til å finne sannheten selv, uavhengig av andre
 • det opprettes et verdensomspennende forbund der alle dagens selvstendige stater går sammen under én felles regjering familien er viktig, den er grunnlaget for det menneskelige samfunn
 • skilsmisse frarådes av hensyn til barna
 • seksuelt samliv hører til i ekteskapet

 

? Hva tenker du om disse prinsippene? Hvilke av disse prinsippene tror du de ulike verdensreligionene kan være enige i?

 

Tro og handling

Bahaienes gudshus kalles tempel. I dag er det sju slike templer rundt omkring i verden. Alle har ni sider som symboliserer menneskehetens mangfoldighet. Tempelet har en kuppel som symboliserer bahaienes tanker om enhet. Bahai-troen har ingen prester og ingen faste ritualer. Den har en stor samling av hellige skrifter.

Bahai-tempelet i Chicago i USA. Bahai-tempelet i Chicago i USA.

Guds egenskaper som kjærlighet og kunnskap er lagt ned i menneskene. Hensikten med livet er å leve ut disse egenskapene i tjeneste for andre. Det skjer ved en frivillig og bevisst valgt tro på Gud og hans budbringere, profetene.

Hvert enkelt medlem er i stand til å ta stilling til livets spørsmål gjennom bønn og ettertanke og ved å søke råd hos andre. Troen skal vise seg i handling, mener bahaiene. Derfor er de samfunnsengasjerte og opptatt av sosial og økonomisk utvikling. De engasjerer seg blant annet sterkt i ulike kvinneprosjekter verden over. De støtter FNs arbeid fordi organisasjonen har et stort arbeid som forener mennesker og nasjoner.

 

? Bahaiene avstår fra å bruke alkohol og narkotika fordi disse stoffene sløver sinnet. Det gjør også baktalelse, for den svekker tilliten mellom mennesker, mener de. Hva tenker du om det?

 

Vet du at bahaiene har vært forfulgt gjennom historien. I dag er det mange tilhengere av bahai-troen i Iran. I muslimske land blir bahaier ofte forfulgt. Dei blir blant annet nektet rett til utdannelse og jobb.

 

Bahai i Norge

Mennesker fra de fleste tros- og livssynssamfunn i Norge møtes til livssynsdialog. Her er det fra et møte med representanter fra Den norske kirke, Buddhistforbundet, Norges Frikirkeråd, Human-Etisk Forbund, Kristensamfunnet, Islamsk Råd, Det Mosaiske Trossamfund, Alternativt Nettverk, Verdikommisjonen, sikher, bahaier og hinduer. Mennesker fra de fleste tros- og livssynssamfunn i Norge møtes til livssynsdialog. Her er det fra et møte med representanter fra Den norske kirke, Buddhistforbundet, Norges Frikirkeråd, Human-Etisk Forbund, Kristensamfunnet, Islamsk Råd, Det Mosaiske Trossamfund, Alternativt Nettverk, Verdikommisjonen, sikher, bahaier og hinduer.

I Norge er det litt over 1000 tilhengere av bahai-troen. Det er en sammensatt gruppe med mennesker fra over 40 land. Bahai er en religion i vekst her i landet. Medlemmene bruker vanlige møtelokaler eller private hjem til samlingene sine. De har ikke noe eget tempel, men eier en tomt der de tenker å bygge et bahaitempel. Denne tomten ligger i nærheten av Oslo. I Oslo har de sitt eget gravfelt. Det nasjonale senteret til Bahai-samfunnet i Norge ligger i Holmenkollveien i Oslo.

 

Sammendrag

 • Bahai er den yngste verdensreligionen og har rundt seks millioner tilhengere.
 • Bahaiene tror at Bahaullah var den siste i rekken av Guds budbringere.
 • Hovedsetet ligger i byen Haifa i Israel.
 • Bahaireligionens mål er å få ett land i verden med én felles regjering, ett felles språk og én religion.
 • Bahaiene tror at menneskenes enhet, nasjonenes enhet og religionenes enhet skal bli til virkelighet.
 • Gud har frigjort krefter som bryter ned barrierer mellom folk, som raser, klasser, trosoppfatninger og nasjoner.
 • Gudshuset kalles tempel. Det har ni sider og en stor kuppel på toppen.
 • Bahaiene har ingen prester eller ritualer, men en stor samling hellige skrifter.
 • Troen skal vise seg gjennom handling, derfor er bahaiene samfunnsengasjerte.

 

Husker du?

 1. Skriv noen nøkkelord om Bahaullah.
 2. Hva tenker bahaireligionen om enhet?
 3. Hvorfor støtter bahaiene ulike kvinneprosjekt verden over?
 4. Fortell om noen kjennetegn ved bahaireligionen.

 

Til ettertanke

 1. Bahaiene mener at dersom ikke menneskene strever så mye med å bli rike, blir de rike inni seg. Hva tenker du om det?
 2. Hva tror du skal til for å skape en rettferdig verden der ingen er spesielt rike eller spesielt fattige?
 3. Hva tenker du om at alle land i verden skal være ett land med én felles regjering, ett felles språk, én felles religion og én felles domstol?

 

Til videre arbeid

 1. Finn noen likheter og forskjeller mellom bahai og andre verdensreligioner.

 

 

Bahai

Persia heter Iran nå.

Bahaiene tror at Bahaullah er den siste i rekken av Guds budbringere eller profeter. Før ham hadde profetene blant andre vært Moses, Buddha, Zarathustra, Jesus og Muhammed. Bahaiene mener at Bahaullah fornyet Guds pakt med menneskene, og at han er Guds profet i vår tid. Bahaullah oppfyller alle profetier i verdensreligionene.

Bahaiene har vært forfulgt gjennom historien. I dag er det mange tilhengere av bahai-troen i Iran. I muslimske land blir bahaier ofte forfulgt. De blir blant annet nektet rett til utdanning og jobb.

Bildesamling

Begrep

 • Profet - Profet betyr budbærer, en som forkynner et budskap fra Gud
 • Profeti - En profeti er budskapet til en profet, altså et budskap fra Gud
 • Å åpenbare - Å åpenbare er å gjøre kjent noe som har vært skjult. En åpenbaring er et syn eller en visjon der noe blir kjent som tidligere har vært skjult