Ungdomskultur og skjønnhetsidealer

Foto U 1

«Det er utseende som fanger oppmerksomheten, men det er personligheten som binder den.» Ukjent

 

? Hva tenker du om dette sitatet?

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til ungdomskultur og kroppskultur

 

Hva er ungdomskultur?

Med ungdomskultur tenker vi på en kultur skapt av og for unge mennesker. Begrepet ungdomskultur oppsto i 1950-årene da rock ble en populær musikkform. Rocken var noe foreldregenerasjonen hadde liten forståelse for den gangen, og mange tok avstand fra den. Men mange ungdommer likte rockemusikken med dens heftige, harde rytmer. Også en ny klesmote med olabukser og skinnjakker gjorde at mange unge skilte seg ut fra foreldregenerasjonen.

Foto U 3

En annen viktig årsak til at vi kan snakke om ungdomskultur, var den økonomiske framgangen i den vestlige verden etter den andre verdenskrigen. De fleste familier fikk bedre økonomi, og også ungdom fikk etter hvert god økonomi. De ble en egen forbrukergruppe som klesindustrien ble interessert i. Slik var grunnlaget lagt for at ungdom kunne utvikle sin egen kultur og bli en mottakergruppe for moter, musikk og film rettet direkte mot dem.

I dag tenker vi også på ungdomskultur som noe som skiller ungdom fra barndom og voksenverden. Barn er ofte mer knyttet til aktiviteter sammen med foreldrene eller som foreldrene er med på å bestemme at de skal delta i. Ungdom løsriver seg mer fra foreldrene. Unge mennesker vil bestemme selv hvilke klær de skal gå med, hvilken type musikk de skal høre på, og hva de skal gjøre i fritiden sammen med venner. Motsetninger mellom generasjoner har det alltid vært, men det er først i de siste 60 årene det har utviklet seg en egen ungdomskultur.

 

? Hvor viktig mener du det er å gjøre noe som skiller deg ut fra foreldrene dine?

 

Ungdom og språk

Ungdom har alltid markert seg i forhold til voksne gjennom språket. De har utviklet sine egne slangord som de voksne i utgangspunktet ikke har forstått. I dag er denne tendensen enda tydeligere. Noen ord er hentet fra engelsk, som for eksempel rule, som betyr å være best, beherske scenen eller dominere, eller disse, som er å snakke stygt til eller om noen, og som kommer av det engelske ordet disrespect. Mange lånord fra andre språk går under betegnelsen kebabnorsk. Eksempler her er ordet , som kommer fra arabisk og kurdisk og betyr nei, ikke, dårlig eller stygg, eller kæbe, som kommer fra arabisk og berbisk og betyr jente. Dette er ord foreldregenerasjonen vanligvis ikke kjenner.

Foto U 2

 

? Hvilke slanguttrykk bruker du som foreldrene dine ikke bruker?

 

I dag utvikler ungdom også et eget språk gjennom bruk av sosiale medier. Mange logger seg på når de kommer hjem for å følge med på hva vennene gjør, for å vise eller fortelle hva man selv gjør, og for å være tilgjengelig hvis noe skjer. Grupper av ungdom lager også sine egne forkortelser som andre ungdommer kanskje ikke forstår. Slik er skriftspråket, og ikke bare talespråket, i ferd med å forandre seg.

 

Mange forskjellige ungdomskulturer

Foto U 4

Det er ikke bare én ungdomskultur, akkurat som det ikke fins bare én voksenkultur. Ungdomsgrupper skiller seg fra hverandre blant annet gjennom klesstil, frisyrer, musikksmak og fritidsinteresser.

 

? Hvilke ulike ungdomskulturer eller ungdomsgrupper kjenner du til? Hva kjennetegner ungdom som tilhører disse kulturene?

 

I dag blir ungdomskultur tatt på alvor. I mange kommuner legges det til rette for at ungdom som er interessert i musikk, skal få steder der de kan øve. Idrettslaget etablerer nye aktiviteter for ungdom, og det drives ungdomsklubber og liknende der ungdom selv er med og bestemmer. Samtidig er ungdom en utsatt gruppe, så når kommunen må spare penger, er ofte ungdomstilbudene i faresonen.

 

Ungdom og mote

Foto U 6

Mange unge er opptatt av den klesmoten venner bruker. De ønsker ikke å skille seg ut, men vil være en naturlig del av det ungdomsmiljøet de vanker i. Nye trender dukker stadig opp. En periode skulle jentene gå med navlen bar, uansett temperatur, og gutter skulle ha på seg lue eller caps innendørs. Men er det ungdommen selv som bestemmer moten, eller blir de påvirket av reklame og forbilder innenfor for eksempel musikk og film?

Et annet eksempel er mobiltelefonen. For noen år siden kunne ingen tenke seg at ungdom ville bruke masse penger på å kunne sende tekstmeldinger. Men mobiltelefonen har forandret måten vi forholder oss til hverandre på. Vi sender en tekstmelding og spør hvor vennene våre er, og hva som skjer. Instagram og andre sosiale medier brukes av de fleste.

 

? Hva tenker du om at mange bytter mobiltelefon minst en gang i året?

 

Ungdom blir sett på som en kjøpesterk gruppe, derfor er mye reklame rettet mot  dem. Reklamen er også ofte rettet mot bestemte ungdomskulturer. Men lar ungdom seg påvirke av reklame? Og hvem i ungdomsgruppa bestemmer hva som er kult?

En utfordring når det gjelder trender og moter, er at man i noen tilfeller må ha det siste nye for å være fullt godtatt av de andre i gruppa. Dette kan gjelde spillmaskiner, mobiltelefoner eller klær. Det er ikke de nære vennene som ikke godtar deg, men andre i ungdomsgruppa di som kan komme med antydninger om at du ikke er helt «med». Men er det viktig å bli godtatt av andre på grunn av ytre ting?

 

? Hvor annerledes mener du man kan være før man ikke blir godtatt av dem man omgås?

 

Ungdom og kropp

U 8

Ungdomsblader, ukeblader og andre magasiner har annonser for en rekke forskjellige produkter med unge, slanke, vellykkede mennesker. Bildet vi får av den perfekte unge kvinnen, er at hun er tynn, har vakre, jevne, hvite tenner, en pen, rett nese, skinnende øyne, osv. Gutten har ofte en muskuløs kropp, skarpe ansiktstrekk og flotte tenner. Hvis vi ser oss om blant dem vi kjenner, er det svært få som ser ut som dem i annonsene. Men blir vi påvirket og ønsker at vi skal likne litt mer på dem i bladene, eller bryr vi oss ikke om det?

 

Vet du at bildene i annonsene er retusjert. Det vil si at de er manipulert for at ungdommene skal se ut som idealene.

 

? Hva tenker du om skjønnhetsidealet for gutter og jenter som presenteres i annonser?

 

Noen mennesker er så misfornøyde med hvordan de ser ut at de bruker det meste av sin tid og energi på enten å slanke seg kraftig eller å bygge opp store muskler.

U 10

Det vi kaller spiseforstyrrelser, som anoreksi og bulimi, er mest vanlig blant jenter, men det er også mange gutter som lider av spiseforstyrrelser. Vi regner med at ca. 100 000 personer er rammet av denne sykdommen i Norge.

 

? Hva kan du gjøre hvis du får mistanke om at en venn eller venninne er i ferd med å utvikle spiseforstyrrelser?

 

En del gutter ønsker å få litt større muskler og begynner å pumpe jern på treningsstudio. Normal trening er sunt, men tanken på å få større muskler kan ta overhånd og bli det viktigste i hverdagen. Denne sykdommen kalles megareksi. Mens anorektikeren aldri kan bli slank nok, kan megarektikeren ikke få store nok muskler. Et alvorlig problem knyttet til megareksi er også bruk av dopingmidler som anabole steroider.

 

? Hva vil du gjøre hvis du får mistanke om at en venn er i ferd med å utvikle megareksi?

 

U 11

I dag er legevitenskapen kommet langt når det gjelder kosmetiske operasjoner. For mennesker som har fått ødelagt utseendet på grunn av sykdom eller ulykker, er dette en god utvikling. Men hva skjer når alminnelige mennesker begynner å bruke penger på å få større bryster, rette på nesa eller sprøyter inn botox eller restylane for å få større lepper? På tv går det serier som viser hvordan mennesker kan endre utseendet og bli lykkelige bare de får rettet på ulike kroppsdeler.

 

? Hva er din mening om innsprøytinger eller operasjoner som skal rette opp utseendet til alminnelig utseende mennesker?

 

 

Sammendrag U 12

 • •Med ungdomskultur tenker vi på en kultur skapt av og for unge mennesker.
 • Egne ord og uttrykk har alltid vært viktige i ungdomskulturen.
 • Grupper av ungdom lager sine egne kulturuttrykk.
 • Klesmote kjennetegner ulike ungdomsgrupper.
 • For sterkt oppmerksomhet på kropp kan føre til spiseforstyrrelser.
 • Det er viktig å ha en sunn kropp.
 • Gjennom kosmetiske operasjoner ønsker noen å forandre utseendet.

 

Husker du?

 1. Hva kjennetegner din egen ungdomskultur?
 2. Hvorfor tror du det er viktig for ungdom å utvikle ord og uttrykk foreldregenerasjonen ikke kjenner?
 3. Hvorfor tror du mange reklamebilder av ungdom er retusjert?
 4. Hva er anoreksi?

 

Til ettertanke

 1. Hvordan passer du på at kroppen din er sunn?
 2. Hvilke tanker gjør du deg om hvorfor mange unge lider av anoreksi og megareksi?
 3. Hvilke tilbud fins det for ungdom på hjemstedet ditt?

 

Til videre arbeid

 1. Undersøk hvor anorektikere og megarektikere kan få hjelp.
 2. Finn forskjellige annonser der ungdom reklamerer for klær. Hvordan blir ungdommene framstilt? Hvilket ideal gjelder for ulike ungdomsgrupper?

 

 

Begrep

 • Kultur - Kultur er det som er typisk for et land, et samfunn eller en gruppe. Det kan være det mennesker tenker, tror eller gjør som et uttrykk for holdninger og verdier.