Buddhismens historie

  Budd hist 1

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • •      gi en oversikt over viktige historiske hendelser i buddhismen

 

Begynnelsen

Mahabody-tempelet i Bodhgaya, stedet for Buddhas oppvåkning.
Mahabody-tempelet i Bodhgaya, stedet for Buddhas oppvåkning.

Buddhismen ble grunnlagt på 400-tallet f.Kr. av Siddharta Gautama. Han var en prins som levde i Nord-India. Som ung mann forlot han familien og vandret rundt for å søke sannheten. Han var elev hos flere guruer eller vismenn. Siddharta Gautama prøvde med streng askese. Dette førte ikke fram, og han dro til landsbyen Bodhgaya. Der satte han seg under et tre og mediterte, fast bestemt på å nå oppvåkningen. I løpet av meditasjonen fikk han tre kunnskaper:

 • Han husket alle sine tidligere liv. Da han så disse tidligere livene, fikk han medfølelse med alle levende vesener som gjenfødes i liv etter liv uten å få noen hjelp til å frigjøre seg fra gjenfødelsens sirkel.
 • Han så hvordan menneskenes handlinger får følger for senere liv. Den som handler godt, får det godt, og den som handler dårlig, får det dårlig.
 • Han så de fire edle sannheter: at det vonde fins, at det er årsaker til at det vonde fins, at det eksisterer en tilstand der det vonde ikke fins, og at det eksisterer en vei til denne tilstanden.

Han hadde nådd oppvåkningen.

Budd hist 3

Etter at Siddharta Gautama hadde nådd oppvåkningen, var han blitt en buddha, som betyr en som er oppvåknet. I buddhismen innebærer begrepet frelse å nå nirvana. Da er man fri fra gjenfødelsens kretsløp. Buddha levde i 45 år etter hendelsen under bodhi-treet. Han reiste mye og underviste mennesker han møtte for at også de skulle nå oppvåkningen. Han grunnla munkeordener og nonneordener med egne leveregler. Buddha startet også den buddhistiske misjonen. Først var det seksti munker som ble sendt ut for å forkynne hans lære:

«O munker, dere er nådd bortenfor smerte og har fullendt deres store oppgave. Nå er det riktig å hjelpe andre som fremdeles lider. Derfor skal dere alle, hver av dere på egen hånd, reise over hele jorda og meddele min lære til alle mennesker i medfølelse med deres smerte.»

Buddhacharita, fra Jacobsen og Thelle: Hinduismen og buddhismen.

 

? Hvorfor tror du det å ha medfølelse med andre er så viktig i buddhismen?

 

Ifølge nyere forskning døde Buddha ca. år 400 f.Kr. Da han døde, gikk han inn i det endelige nirvana der ingen lenger kunne få kontakt med ham. Kroppen ble kremert. På den tiden lagde man et stort bål som kroppen ble lagt på. Restene ble delt mellom åtte kongeriker og lagt i spesielle jordhauger. Over disse gravstedene ble det etter hvert lagt hvitkalkede steiner, og de ble kalt stupaer. I dag er en stupa en bygning som inneholder rester eller relikvier etter Buddha eller andre sentrale personer innen buddhismen.

 

Det første rådsmøtet

Budd hist 7b

Buddha hadde sagt at etter hans død var det hans lære og reglene for klostersamfunnet som skulle være munkenes rettesnor Innenfor buddhismen kalles Buddhas lære for dharma.

Ifølge buddhistisk tradisjon samlet 500 munker seg til et rådsmøte bare noen måneder etter Buddhas død. Der skulle de gjenfortelle alt de hadde hørt av Buddha, både om læren og om reglene de skulle leve etter. I buddhistisk tradisjon fortelles det at det tok sju måneder å si fram alle tekstene. Slik ble buddhismens hellige tekster, tripitaka, samlet.

 

Ashokas keiserrike

I det første århundret etter Buddhas død spredte buddhismen seg videre i India. Ashoka het en keiser som hersket over det meste av det nordlige India på 200-tallet f.Kr. Gjennom kriger utvidet han riket til å omfatte nesten hele det nåværende India og Pakistan. Men krigene førte til at titusener døde, og menneskene i landene som ble erobret, ble påført store lidelser. Dette gjorde et sterkt inntrykk på keiseren, og det førte til at han ble buddhist. Han tok avstand fra krig og vold, og gikk inn for å gjøre livet til innbyggerne så godt som mulig. Mange steder i det store riket ble det hogd inn innskrifter som oppfordret mennesker til å hjelpe hverandre, overvinne sine feil, snakke sant og vise gavmildhet. Han fikk også bygd en rekke klostre og styrket klostervesenet. Enda om han selv var buddhist, gjorde han ikke buddhismen til statsreligion. I en innskrift står det:

«Ashoka ærer alle religioner med sin gavmildhet og sine forskjellige æresbevisninger.»

Under Ashokas regjeringstid ble det også innkalt til et nytt rådsmøte av de ledende munkene. Her ble det bestemt å sende ut misjonærer til alle landene som grenset til keiserriket.

 

Buddhismens vei fra India

Buddhismen er blitt spredt gjennom munker og nonner som har reist til andre land. De vant tilhengere og slo seg ned, opprettet munke- og nonneordener og bygde klostre. Fra disse klostrene reiste nye munker ut som misjonærer. Buddhismen har gjennomgått oppturer og nedturer i mange av landene der den har slått rot. Buddhismen har for eksempel liten oppslutning i dagens India.

Gammelt tempel i Myanmar (Burma).
Gammelt tempel i Myanmar (Burma).

En tradisjon forteller at det var to av Ashokas barn som reiste til Sri Lanka og fikk befolkningen der til å bli buddhister. Dette skjedde på 200-tallet f.Kr. Ashoka sendte også misjonærer til Myanmar (Burma).

Andre munker dro nordøstover og fulgte Silkeveien mellom Kina og den arabiske halvøya. Buddhismen kom til nordlige deler av Pakistan, Afghanistan og Kina rundt år 0, og spredte seg de første århundrene e.Kr. sørover til Vietnam og Kambodsja og senere østover til Korea og Japan. Fra Kambodsja spredte buddhismen seg til Laos og Thailand.

På 1800-tallet kom buddhismen til Europa og Amerika. I dag er buddhismen spredt over hele verden og er hovedreligion i mange land i Asia.

 

Sammendrag

Buddhistisk kunsttegning. Buddhistisk kunsttegning.

 • Buddhismen ble grunnlagt  av Siddharta Gautama etter at han nådde oppvåkning og ble en buddha.
 • Noen måneder etter at Buddha døde, samlet 500 munker seg til et rådsmøte for å gjenfortelle alt de hadde hørt av ham.
 • Keiser Ashoka var en av mange keisere som selv var buddhist.
 • To av barna til keiser Ashoka brakte buddhismen til Sri Lanka ca. år 200 f.Kr.
 • Buddhismen spredte seg i løpet av få hundre år til hele Kina og andre land i Asia.

 

Husker du?

 1. Hvem grunnla buddhismen?
 2. Hva lærte Buddha da han mediterte under bodhi-treet?
 3. Hvor var Ashoka keiser?

 

Til ettertanke

Hvorfor tror du det var viktig for munkene å fortelle hverandre hva Buddha hadde sagt?

 

Til videre arbeid

Lag en tidslinje over utbredelsen av buddhismen.

 

 

Begrep

 • Askese - Askese er å avholde seg fra materielle goder, for eksempel å spise og drikke bare for å overleve
 • Buddha - Buddha er ikke et egetnavn, men en ærestittel som gis den som har nådd Nirvana, det vil si full oppvåkning.
 • Full oppvåkning - Full oppvåkning betyr at man ser sannheten slik den virkelig er i alle ting, i verden og i universet. Man er da fri for negative tanker og følelser som for eksempel sinne, misunnelse og begjær og føler bare kjærlighet og medfølelse for alt levende.
 • Meditasjon - Meditasjon betyr stille ettertanke. Det er mange former for meditasjon.