Salmer – en kulturskatt

  Salmer_01

 

I en natt så klar og kald

I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor,

i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, så stille, byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt.

Salmer_02

Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd.

Himlen sto i veldig lue, engler sang om fred med fryd:
Ikke frykt, vær ikke redde, Gud er kommet til vår jord,
Nå i natt var det det skjedde. Gå til barnet og hans mor.

I det stille, til de små, bringer Jesus håp om fred.
Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede, nå står grav og krybbe tom.

Nr. 69 i Norsk salmebok

Tekst og melodi: Bjørn Eidsvåg
© Quint AS

 

?  Hvorfor tror du denne salmen synges i den kristne julehøytiden?

?  Hva tror du menes med at «nå står grav og krybbe tom»?

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du

 • vite hvordan den kristne salmetradisjonen er en del av norsk kultur
 • kjenne til noen salmer med utgangspunkt i kristendommen

 

Hva er en salme?

Ordet salme er gresk og betyr lovsang. Et annet ord for lovsang er hymne, som betyr en måte å takke og ære Gud på. Når vi snakker om en salme, tenker vi på en sang med kristent innhold og som synges under gudstjenesten i kirken eller i andre kristne sammenhenger. Innholdet i en salme handler om viktige sider ved den kristne troen.

 

?  Hvorfor tror du mennesker innenfor ulike religioner ofte uttrykker sine tanker og sin tro gjennom sang og musikk?

?  Hvilke sanger med religiøst innhold kjenner du?

 

Salmer i Det gamle testamente

Det er 150 salmer i Det gamle testamente i Bibelen. De utgjør en enhet og kalles Salmenes bok. De ble til innenfor jødedommen og brukes av jøder. Jesus var jøde og siterte stadig fra disse salmene når han talte til folk. Salmenes bok er den boka i Det gamle testamente som kristne leser mest innenfor kristendommen. Disse salmene i Bibelen har ikke melodier, men flere sanger i vår tid er laget med utgangspunkt i disse tekstene. Blant jøder regnes det som en god skikk å resitere salmer.

 

Salmer og kultur

Salmer_02b

Kultur defineres gjerne som summen av et samfunns materielle og åndelige aktivitet; det som preger et samfunn.

 

Kristendommen kom til Norge en gang på 800-tallet og har i over 1000 år vært den dominerende religionen i landet. Det har påvirket måten folk lever på, blant annet gjennom høytider og merkedager som i stor grad kom til å sette rammene for aktiviteter og gjøremål gjennom året. Kunst, språk, litteratur og musikk i Norge er påvirket av kristendommen.

 

Så lenge kristendommen har vært i landet, har folk sunget salmer. Gjennom århundrene har innhold, språk og musikksjanger endret seg. Nye salmer og melodier blir stadig skrevet og komponert.

  Salmer_02c

?  «Å synge berører mennesker på en annen måte enn om man bare sier ordene», er det sagt. Hva mener du om det?

 

 

Norsk salmebok, et kulturdokument

Salmer_03

I 2013 fikk Den norske kirke en helt ny salmebok. Boka har undertittelen «For kirke og hjem». Tanken er at den ikke bare skal brukes i kirkene, men også i hjemmene og i andre sammenhenger.

 

I Norsk salmebok er det 899 salmer. I tillegg er det tatt med rundt 90 bibeltekster som det er satt melodi til. Boka inneholder også en bønnebok og Den lille katekismen. Den lille katekismen er den kristne læren i kortform, slik denne blir lagt fram i de lutherske kirkene. Du kan lese om Den lille katekismen i avsnittet «Luthers fem grunnleggende punkter» på side 196 i RLE-boka.

Salmer_04

Norsk salmebok inneholder salmer og melodier som spenner over et tidsrom på 2500 år. Mange salmer er blitt sunget i flere hundre år. Men det lages stadig nye tekster og ny kirkemusikk med moderne uttrykksformer. Tidligere var det vanlig med orgelmusikk til salmesangen. Nå er musikken lagt opp både for enkeltinstrumenter og for orkestre. Noen ganger synges salmen av hele menigheten, andre ganger av kor eller solister. Flere salmer har et visepreg, og det er også laget musikk til moderne dikt med kristent innhold.

 

Salmeboka inneholder tekster i ulike sjangere og fra forskjellige tidsepoker både norske og utenlandske. Mange av salmene har tekst på både bokmål og nynorsk. Melodiene er laget av mange forskjellige komponister og representerer mange stilarter. Salmeboka er en viktig del av den felleskulturelle arven i Norge, og vi sier at den er en kulturbærer.

Salmer_05b

  

? Hva tror du det menes med at salmeboka er en kulturbærer?

 

 

 

Salmer_05a

Vet du at Norsk salmebok inneholder 899 salmer og er på 1455 sider.

43 salmer er på ikke-nordiske språk og 61 salmer på kvensk og samisk.

Den lengste salmen er på 18 vers, mens den korteste salmen er på ett vers med 29 ord.

 

Salmebokas forord

Salmer_05c

Da den nye salmeboka skulle lages, var de som gjorde dette arbeidet, opptatt av å finne en sentral salme som kunne stå først i boka. Den skulle være som et forord eller som en overskrift for alle salmene i den nye boka. Det måtte være en god, norsk salme med historisk forankring. Valget falt på en salme av Petter Dass. Han var prest og forfatter og levde på 1600-tallet. Denne salmen skrev han en gang før 1698, og teksten er laget til en norsk folkemelodi. 

 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

over verden høyt i akt skal være,

og alle sjele, de trette træle,

alt som har mæle, de skal fortelle din ære.

 

Gud er Gud, om alle land lå øde,

Gud er Gud om alle mann var døde.

Om slekter svimler – blant stjernestimler

i høye himler utallig vrimler Guds grøde.

 

Høye hall og dype dal skal vike,

jord og himmel falle skal tillike,

hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne,

men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

 

Nr. 1 i Norsk salmebok

Tekst: Petter Dass

Oversettelse: Gustav Jensen

Musikk: Norsk folketone

Salmen står også i salmeboka som nr. 278, men da til en annen norsk folkemelodi og med alle de åtte versene.                                                                     

 

? Hvorfor tror du denne salmen er valgt ut som et slags forord i salmeboka?

 

Salmer_06

 

En av de eldste salmene i salmeboka

En av de eldste salmene i Norsk salmebok er en latinsk lovsang fra 300-tallet. Den ble oversatt til tysk av Martin Luther i 1531. Les om Luther på s. 195 i KRLE-boka og RLE-boka. Det var også Luther som skrev melodien i 1539. Salmen ble oversatt til norsk av Landstad i 1861. Salmen har ett vers:

 

O store Gud, vi lover deg,

til evig tid vi takker deg!

All verden sanner det og vet

at du er Gud av evighet.

 

Nr. 275 (Står også på nynorsk på samme nummer) i Norsk salmebok

Tekst: Latinsk fra 300-tallet

Oversettelse: Martin Luther, M.B. Landstad, Matias Skard

Musikk: Martin Luther

© Norsk Musikkforlag AS

 

Salmer_07

Vet du at Magnus Brostrup Landstad ble født i 1802 og døde i 1880. Han var prest i Den norske kirke. I 1852 fikk han i oppdrag å utarbeide forslag til ny salmebok. Han utførte oppdraget helt alene, både tekster og melodier skrev han selv. Det første forslaget forelå i 1861. Han fikk både ros og ris for jobben. Kritikken gikk på at han blandet «bondespråk» og «kulturspråk». Landstads salmebok ble tatt i bruk i kirken i 1869. Den ble revidert i 1920 og ble brukt fram til 1985. Landstads salmebok ble altså brukt i kirken i over 100 år.

 

Noen nyere salmediktere

Svein Ellingsen er den salmedikteren som har flest salmer i den nye salmeboka. Han er en av Norges mest produktive salmeforfattere, og 43 av salmene hans er med i boka. Eivind Skeie er en allsidig forfatter som har skrevet bøker i ulike sjangere, produsert tekster til programmer for barn på tv og skrevet dikt og salmer. 38 av hans salmer har fått plass i salmeboka. Edvard Hoem er også en kjent norsk forfatter. 11 av salmene hans er med i den nye salmeboka. Gerd Grønvold Saue har med ni salmer i salmeboka. Her er en dåpssalme hun skrev i 1996:

 

Det skjer et under i verden

hver gang et barn blir til,
over det gryende livet

lyser Guds skapersmil.

 

Refreng

Ingen på jorden er himlen så nær,
som barnet han tar i sin favn,

som barnet han tar i sin favn.

Salmer_08a
Det skjer et under når barnet

møter oss hud mot hud,
øynene speiler Guds himmel,

gir oss et glimt av Gud.Det skjer et under i kirken,

større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet.

Det skjer et under i dåpen,

her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike

skjønt det er minst på jord.

Så la oss synge i glede,

nå er Guds Ånd oss sendt,
vannet blir kilden til livet,

her har et under hendt.

Nr. 591 i Norsk Salmebok

Tekst: Gerd Grønvold Saue ©

Musikk: Kjell Mørk Karlsen ©

 

? Hva forteller denne salmen om dåpen?

 

Salmetekster må ha en melodi

Salmer_09

Melodiene til salmene representerer ulike musikksjangere. En melodi skal underbygge teksten og gjøre salmen til en helhet. Over 60 salmer i salmeboka synges til norske folketoner fra ulike deler av landet. Disse melodiene har ofte en ukjent opprinnelse og har blitt sunget og spilt gjennom lang tid. Folketoner og folkemelodier er en viktig del av vår kulturarv. Det er også over 60 salmer som har folketoner fra andre land og kontinenter.

Den norske komponisten som har flest salmer i salmeboka, er Egil Hovland. Over 60 tekster har han satt melodi til. Han var i mange år organist i Fredrikstad og har også skrevet store orgel- og konsertverk. Han har i tillegg skrevet melodier til enkle barnesanger, som «Måne og sol», nr. 240 i Norsk salmebok.

 Trond Kverno er også en av Norges fremste salmekomponister. 27 av melodiene hans er med i den nye salmeboka. Andre komponister som er godt representert, er Iver Kleive, Henning Sommerro, Sigvald Tveit og Per Aa. Tveit.

 

Salmer med visepreg

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot
mens sankthansormer gløder grønt
i gresset ved min fot.
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men òg for våkenetter,
som aldri unte ro,
men ga min dag et dunkelt drag
jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen,
stå opp og gå i strid.
Med løftet hode skal hver sjel

gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

 

Nr. 832 i Norsk salmebok

Tekst: Erik Bye

Musikk: Henning Sommerro

© T: Ola Bye

© M: Blåmann Musikkforlag AS

 

? Hvilke litterære bilder bruker Erik Bye i denne teksten?

 

Et dikt med musikk til

Salmer_10

Det er satt melodi til flere dikt av norske forfattere som er tatt med i Norsk salmebok. Her er et dikt av Henrik Wergeland som ble skrevet i 1840. Melodien er en svensk folketone.

 

Den prektigkledde sommerfugl

er fløyet fra Guds hånd.

/: Han gav den gylne ringer

og røde purpurbånd.:/

 

Han lærte den å flyve høyt,

høyere enn jeg er.

/:Den har nok fuglens lyster,

men ei dens dun og fjær.:/

 

Og alle verdens mennesker

og alle kongebud

/: ei gjøre kan en sommerfugl.

Det kan alene Gud.:/

 

Nr. 292 i Norsk salmebok

Tekst: Henrik Wergeland

Musikk: Svensk folketone

 

 ? Hva har dette diktet med kristendommen å gjøre?

 

Salmer fra hele verden

Norsk salmebok har med noen tekster og melodier fra andre verdensdeler. Det er salmer fra for eksempel Afrika, Asia og Latin-Amerika. Disse salmene er blitt felleseie i kirker over hele verden. Her er en enkel bønn om fred, opprinnelig en sang på arabisk fra Palestina:

 

Fredens Gud, la det regne,

regne med fred ifra deg.

Fredens Gud, fyll mitt hjerte,

fyll det med kjærlighet og fred.

 

Nr. 637 i Norsk salmebok

Tekst: Palestinsk sang

Oversettelse: Estrid Hessellund ©

Musikk: Palestinsk folkemelodi

Arrangement: Arne Lundmark ©

 

Et annet eksempel på en salme fra fjernere himmelstrøk er en tekst fra Latin-Amerika med tangomelodi. Denne salmen blir kalt en håpstango. Tango forbindes ofte med lidenskap og sterke følelser. Tekst og melodi i denne salmen understreker det kristne håpet om oppstandelse.

 

1. Fordi han kom og var som morgenrøden  Salmer_12

og brøt Guds taushet og vår angst for døden,

fordi han gjennom handlinger og taler

har lukket porten opp til Himlens saler,

fordi han var Guds sønn og en av våre

og gikk omkring i gater og i gårder,

fordi han lot de siste bli de første

og lot de blinde se og småfolk trøste,

 

Refreng                      

så kan vi holde ut i vonde tider,

så vet vi Gud er nær selv når vi lider,

så kan vårt brutte håp som solen stige,

så kan vi se at kommet er Guds rike.

Gud er hos oss.

 

2. Fordi han jaget kremmerne fra templet

og innbød dem de fromme hadde stemplet,

fordi han lo når barna sang og danset

og spredte liv som prester ikke sanset,

fordi han tømte kalken uten klage

og måtte gallen fra vår ondskap smake,

fordi han bar sitt kors og våre synder

slik at hans død vårt nye liv forkynner,

 

Refreng

 

Fordi en morgen så ham sprenge graven

og dødens brodd ble brutt den dag i haven,

fordi Guds budskap om ham ikke stanser,

men bryter ut i sanger, ord og danser,

fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,

og med et pust får murer til å velte,

fordi hans Ånd får gamle til å drømme,

gir unge syner om at liv kan strømme,

 

Refreng

 

Nr. 479 i Norsk salmebok

Tekst: José Pagura

Oversettelse: Holger Lissner / Estrid Hessellund ©

Musikk: Homero R. Perera

© The United Methodist Church

 

 

? Hvorfor tror du denne salmen kalles en håpstango?

 

 

Artistenes salmebok

Salmer_13

Mange kjente norske artister er representert i den nye salmeboka. Bjørn Eidsvåg har flere av sine tekster og melodier der. Kari Bremnes har en dåpssalme. Arne Bendiksen, Odd Nordstoga og Kine Hellebust er også representert. Benny Andersson fra den svenske gruppa ABBA har skrevet melodi til en av salmene. Det samme har også Gisle Børge Styve, kjent pianist fra norsk tv.

 

Salmer til høytidene

Det er tre store høytider i kristendommen: jul, påske og pinse. Les mer om disse fra side 114 i elev-boka. Høytidene uttrykker sentrale sider ved den kristne tro. Det er laget mange salmer og flere store musikkproduksjoner til høytidene. Julen feires til minne om Jesu fødsel. Bjørn Eidsvågs julesang «I en natt» handler om dette.

Påsken feires til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. At Jesus sto opp fra døden, er en viktig forutsetning for den kristne troen. Salmen «Deg være ære» setter ord på dette. Den brukes særlig til påske, men er aktuell også ellers i kirkeåret.

 

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lyset fyller haven, se, en engel kom,

åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

 

Refreng

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

 

Se, Herren lever! Salig morgenstund!

Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger: Frelseren er her!

Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!

 

Refreng

 

Frykt ikke mere! Evig er han med.

Troens øye ser det: Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære, seier er hans vei,

evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

 

Refreng

 

Nr. 197 i Norsk salmebok

Tekst: L. Budry

Oversettelse: Arne Fjellberg © Norsk Musikkforlag

Musikk: G. Fr. Händel

 

? Hvorfor tror du denne brukes i kirkene i påsken?

 

Pinsen er den tredje store høytiden i kirkeåret. Den feires til minne om at Den Hellige Ånd ble gitt til disiplene og ga dem kraft og utrustning til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus videre. Her er en pinsesalme skrevet av Anne-Ruth Jangaard i 1992.

  Salmer_14  

Som vinden stryker mine kinn,

slik er Den hellig’ Åndens vind,

den strømmer rundt meg, alltid nær,

den hjelper meg å leve her.

 

Lik luften som jeg puster inn

slik er Den hellig’ Åndens vind.

Den fyller hvert et åndedrag

og gir meg krefter dag for dag.

 

Og Åndens frukt skal være fred

og glede, godhet, kjærlighet,

et trofast og tålmodig sinn,

det vil Den hellig’ Åndens vind.

 

Hør, Ånden blåser dit den vil,

i sterke kast og myk og mild.

Kom, blås til meg og gi meg tro,

la Åndens frukter i meg gro.

 

Nr. 521 i Norsk salmebok

Tekst: Anne-Ruth Jangaard

Musikk: Øystein Wang

© Cantando Musikkforlag AS

 

 

? Hvorfor tror du dette er en pinsesalme?

 

En nattverdssalme

  Salmer_15

 I de lutherske kirkene er det to sakramenter: dåp og nattverd. Les mer om sakramentene fra side 198 i elevboka. Det står en dåpssalme under avsnittet om noen nyere salmediktere ovenfor. Dåpen skjer en gang, nattverden flere ganger. Nattverden er som en matstasjon for kristne der de får tilgivelse, nye muligheter og kraft til å leve det kristne livet. Nattverden feires under gudstjenesten. Her er en nattverdssalme:

 

Vårt sinn er fylt med glede, i hjertet lyder sang!

Guds unge folk er rede til hellig altergang.

Vi har en arv å hente i kirkens høye kor,

En høytidsstund i vente ved Herrens alterbord.

 

Det offer Jesus brakte for våre synder først,

det hjelper oss å akte vår nestes liv som størst.

Vi har en kamp å kjempe for rett og fred på jord,

en angst og sult å dempe hos undertrykte bror.

 

Se, verden ligger åpen, og kostbar er vår tid!

Gud selv vil gi oss våpen til troens gode strid.

Kom, la oss gå og hente – i kirkens høye kor –

den kraft vi har i vente ved Herrens nattverdbord!

 

Nr. 612 i Norsk salmebok

Tekst Olav Hillestad  © Sigrid Hillestad

Musikk: Johann Steuerlein

 

? Hvordan får denne teksten fram at nattverden er en feiring?

 

En bønnesalme for barn

Salmene i Norsk salmebok tar for seg ulike temaer og er skrevet i ulike sjangere. Tanken bak en slik oppbygging er at det mennesker er opptatt av, kan de fortelle til Gud. Her er en aktuell bønnesang om barn i ulike situasjoner:

 

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud,
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.

Refreng:

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Refreng

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,

misbrukt, skadet i den dype natt.

Refreng

 Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,

ingen merker tåren på dets kinn.

Refreng 

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer,
trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.

Refreng

Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
vis hvert jordbarn himlens herlighet.

Refreng

 

Nr. 26 i Norsk salmebok

Tekst: Shirley Erena Murray

Oversettelse: Eivins Skeie ©

 © Hope Publishing Company

Med tillatelse fra David Media AB

 

? Hvem tror du stjernebarnet i refrenget viser til?

? Hvorfor tror du teksten nevner barn i ulike situasjoner?

 

Som barn i ditt hus

En av dem som har satt sitt preg på den moderne gospelmusikken i Norge, er Tore W. Aas. Han har i mange år vært dirigent for Oslo Gospel Choir og er representert med flere melodier i salmeboka. Han har skrevet musikken til «Som barn i ditt hus», en tekst av Hans Olav Mørk:

 

Som barn i ditt hus har vi hver og en ett sted
der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred.

Så møtes vi her i din store faderfavn.

Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet i ditt navn.

 

Refreng:
Du har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede.
Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn i ditt hus.

 

Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er.
Vi har vår styrke og svakhet. Midt i alt er du oss nær.

Du samler oss nå til bønn og lovsang rundt ditt bord.
Og vi skal gå med din kjærlighet ut til alle folk på jord.

 

Refreng

 

Vi ber for din kirke. Vi ber for hverandre.

Vi ber for vår verden. Velsign oss du, vår Gud!

 

Nr. 564 i Norsk salmebok

Tekst: Hans Olav Mørk, Tore W. Aas

Musikk; Tore W. Aas

© Norsk Musikkforlag AS

 

? Hva tror du denne sangen handler om?

  

Sorg og trøst Salmer_18

En av de mest brukte bønnesalmene i begravelser er «O, bli hos meg!». Den brukes også i andre sammenhenger der mennesker samles når de er i krise og sorg. Den handler om Guds nærhet.

 

O, bli hos meg! Nå er det aftentid,

og natten kommer, dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei,

du hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

 

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,

og jordens lys alt mørkner og går bort,

forandrings skygge følger tro min vei,

o, du som ei forandres, bli hos meg!

 

Hver time trenger jeg din sterke vakt,

kun for din nåde viker mørkets makt;

hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?

I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

 

Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,

sår gjør ei vondt, gråt har ei bitterhet.

Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.

Du som har seiret, Herre, bli hos meg!

 

Nr. 818 i Norsk salmebok

Tekst: H.E. Lyte

Oversettelse: Gustav Jensen, Peter Hognestad

Musikk og arrangement: William Henry Monk

 

? Hvorfor tror du mange mennesker som er i krise, ofte finner trøst i denne sangen?

 

Vet du at Sangen har opprinnelig en engelsk tekst og melodi. Den synges også som allsang på Wembley stadion i London før den engelske cupfinalen i fotball.

 

En bønn fra salmeboka

Salmeboka inneholder en bønnebok på rundt 200 sider. Den forklarer bønn som menneskers fortrolige samtale med Gud. Bønn er viktig i kristendommen, både i kirkelige sammenhenger og for den enkelte kristne. I salmebokas bønnebok er det takkebønner, bønner for kirken, for land og folk, bønner som uttrykker glede, og bønner når mennesker har det vanskelig, er syke og i sorg. Her er en bønn om fred:

 

Hjelp oss å skape fred

Salmer_19

Herre, hjelp oss å skape fred

ved å gi mennesker det de trenger for å leve,

ved å utjevne kløften mellom fattig og rik,

ved å løse konflikter uten bruk av vold,

ved å verne om ditt skaperverk

og ta vare på ditt hellige ord.

La godhet og rettferd velle fram blant oss

lik bekker som aldri blir tørre.

 

? Det er sagt at fred begynner i menneskers hjerte. Hva mener du skal til for å skape fred?

 

Sammendrag

 • Salmer forklarer viktige sider av den kristne troen i kortform.
 • Salmenes bok er den boka i Det gamle testamente som betyr mest for kristne.
 • Kristendommen har vært i landet vårt i over 1000 år og har hatt mye å si for måten mange mennesker i Norge lever på.
 • I 2013 ble det innført en ny salmebok i Den norske kirke. Den heter Norsk salmebok og har undertittelen «For kirke og hjem».
 • Norsk salmebok inneholder salmer og melodier som spenner over en tidsperiode på 2500 år og regnes som en kulturbærer.
 • I Norsk salmebok er det 899 salmer, rundt 90 bibeltekster det er satt melodi til, en bønnebok og Den lille katekismen.
 • Den første salmen i salmeboka er en norsk salme med god historisk forankring.
 • Landstads salmebok ble brukt i kirken i over 100 år.
 • Svein Ellingsen er den salmedikteren som har flest salmer i den nye salmeboka.
 • Mange salmer synges til gamle folketoner fra Norge, men noen synges også til toner fra andre land og kontinenter.
 • Salmeboka representerer stor sjangerbredde i både tekster og melodier, for eksempel er visesjangeren med, noen norske dikt er satt melodi til, og en latinamerikansk håpstango har fått plass.
 • Salmeboka inneholder salmer til de kristne høytidene jul, påske og pinse og til de lutherske sakramentene dåp og nattverd.
 • Salmeboka inneholder også bønnesalmer, gospelsanger og sanger for mennesker som er i krise og sorg.

 

Husker du?

 1. Hva er en salme?
 2. Hvor lenge har kristendommen vært i landet vårt?
 3. Lag en faktarute om den nye salmeboka.
 4. Hva betyr det at salmeboka regnes som en kulturbærer?
 5. Hva handler salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» om? Hvorfor ble denne salmen valgt til å stå først i salmeboka?
 6. Hva er en folkemelodi?
 7. Nevn noen tekstforfattere og komponister som er representert i den nye salmeboka.
 8. Fortell om en sang fra salmeboka som har visepreg.
 9. Hva handler salmene til de kristne høytidene om?
 10. Fortell med egne ord hva bønnesalmen for barn handler om.

 

Til ettertanke

 1. Det er ofte slik at det man synger, husker man bedre enn det man hører eller leser. Hvorfor er det slik, trur du?
 2. Fortell om en sang du husker fra du var yngre.
 3. Hvorfor tror du salmeboka har med bønner og bønnesalmer?

Til videre arbeid

 1. Les det som kalles juleevangeliet i Det nye testamente. Du finner det i Luk 2,1–20. Hvilke likheter finner du mellom dette skriftavsnittet og salmen «I en natt», som innleder dette kapitlet?
 2. Lag et intervju med mennesker fra ulike religioner og livssyn om hva de mener skal til for å skape fred.
 3. Lytt til ulike versjoner av en salme du finner på nettet. Hvilken versjon likte du best? Forklar hvorfor du likte den best.
 4. Lag en quiz fra dette kapitlet.

 

 

 

 

 

 • 1. I en natt så klar og kald (med vokal) 2:51
 • 1. I en natt så klar og kald (uten vokal) 2:51
 • 2. Herregud ditt dyre navn og ære (med vokal) 1:32
 • 2. Herregud ditt dyre navn og ære (uten vokal) 1:34
 • 3. O store Gud DUR (med vokal) 0:28
 • 3. O store Gud DUR (uten vokal) 0:32
 • 3. O store Gud MOLL (med vokal) 0:30
 • 3. O store Gud MOLL (uten vokal) 0:32
 • 4. Det skjer et under (med vokal) 2:45
 • 4. Det skjer et under (uten vokal) 2:46
 • 5. Blå salme (uten vokal) 2:29
 • 5. Blå salme (med vokal) 2:29
 • 6. Den prektigkledde sommerfugl (med vokal) 1:09
 • 6. Den prektigkledde sommerfugl (uten vokal) 1:10
 • 7. Fredens Gud (med Vokal) 0:29
 • 7. Fredens Gud (uten Vokal) 0:30
 • 8. Fordi han kom og var morgenrode (uten vokal) 2:23
 • 8. Fordi han kom og var morgenrode (med vokal) 2:23
 • 9. Deg være ære (med vokal) 3:01
 • 9. Deg være ære (uten vokal) 3:02
 • 10. Som vinden stryker mine kinn (med vokal) 2:02
 • 10. Som vinden stryker mine kinn (uten vokal) 2:02
 • 11. Vårt sinn (med vokal) 2:08
 • 11. Vårt sinn (uten vokal) 2:10
 • 12. Solbarn, jordbarn (med vokal) 2:50
 • 12. Solbarn, jordbarn (uten vokal) 2:51
 • 13. Som barn i ditt hus (med vokal) 3:18
 • 13. Som barn i ditt hus (uten vokal) 3:18
 • 14. O, bli hos meg (med vokal) 3:10
 • 14. O, bli hos meg / Å, ver hjå meg (uten vokal) 3:10
 • 14. Å, ver hjå meg (med vokal) 3:08

Begrep

 • Grue Grue er et åpent ildsted.
 • Mæle Mæle betyr stemme, alt som har mæle betyr da alle som har stemme og kan snakke.
 • Revidert I denne sammenheng: endret
 • Tapper Tapper betyr modig