Sikhismen

S 1  

? Hva vet du om sikhismen?

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • noen kjennetegn ved sikhismen

 

Begynnelsen

  Tegning av Guru Nanak, den første guru, med Det gylne tempel i bakgrunnen Tegning av Guru Nanak, den første guru, med Det gylne tempel i bakgrunnen  

Sikhismen oppsto som en egen religion i Nord-India på 1500- og 1600-tallet gjennom læren til en rekke guruer. Grunnleggeren av sikhismen var Guru Nanak. Han var født i Punjab i 1469, og var én av mange dikterhelgener i dette området. Guru Nanak var svært kritisk til religiøse ritualer og prester. Han tilba en Gud som ikke kunne beskrives, men som menneskene likevel kunne komme i kontakt med i sitt hjerte. Denne religionen skulle gjelde for alle mennesker uansett kjønn og sosial status.

Etter Guru Nanak fulgte det ni andre guruer. Hver guru utpekte sin etterfølger som religiøs leder. Guruene hadde fått en inspirasjon fra Gud som gjorde dem i stand til å lede sikhene. Gud virket i disse guruene på en slik måte at diktningen deres uttrykte Guds tale. Sikhene ærer disse ti guruene, men ser på dem som mennesker og ikke som guddommer.

 

Guru Granth Sahib – sikhenes hellige bok

S 3

Sikhenes hellige bok heter Adi Granth eller Guru Grant Sahib fordi den regnes som den siste guruen. Sahib betyr bok. Det var Guru Arjan, den femte guruen, som først samlet tekstene som skulle være med i Guru Granth Sahib (i 1604). Guru Gobind Singh, den tiende guruen, la til diktene til Guru Tegh Bahadur og bestemte så at fra nå av var det boka som skulle være guruen.

Adi Granth består av religiøse dikt som er skrevet av guruene, og som uttrykker Guds tale. I tillegg er det med noen tekster som er skrevet av dikterhelgener som var hinduer, og av muslimer med en spesiell hengivenhet til Gud. Disse tekstene stammer fra tiden før Guru Nanak.

 

 

S 5

 

 

S 4 Vet du at Guru Grant Sahib blir behandlet med stor respekt. Hver morgen er det en egen seremoni der den bæres inn i hovedrommet i tempelet og legges på en opphøyd plass. Når den ligger oppslått, er det noen som jevnlig vifter over den med en håndvifte for å kjøle den. Om kvelden er det en egen seremoni der Guru Grant Sahib blir båret til et eget rom og lagt i en seng.

 

 

 

 

Gurdwara – tempelet

Det gylne tempel i Amritsar i Punjab i India Det gylne tempel i Amritsar i Punjab i India

Sikhenes hellige hus eller tempel kalles gurdwara. Gurdwara betyr døren til guruene. Utenfor hver gurdwara er det heist et oransje flagg med sikhenes symbol. I hovedrommet fins den hellige boka, Guru Granth Sahib. Her finner også gudstjenesten sted.

 

    

Det er ingen prester innenfor sikhismen, og både menn og kvinner kan lede gudstjenesten. Under gudstjenesten S 8A synges det fra de hellige tekstene, og ulike musikkinstrumenter blir ofte brukt. Det er ingen stoler i hovedrommet, så deltakerne sitter sammen på gulvet.

 

Kjøkkenet i tempelet på Alnabru i Oslo. Kjøkkenet i tempelet på Alnabru i Oslo. Det andre sentrale rommet i en gurdwara er felleskjøkkenet. Formålet med felleskjøkkenet er at alle som besøker tempelet, skal kunne få mat. Det er et symbol på fellesskap og brorskap og gjelder alle uansett tro. Her sitter alle sammen og spiser uavhengig av kjønn eller sosial status.

 

Det er bestemte regler som må følges for alle som besøker en gurdwara. S 9 Skoene skal tas av før en går inn i tempelet. Det er ikke tillatt å ha med tobakk, alkohol eller andre rusmidler, og håret må tildekkes.

 

 

 

? Hvordan skiller en gurdwara seg fra andre religioners hellige hus?

 

 

Hva sikhene tror på

Sikhene tror på én gud. Gud er universets skaper og opprettholder. Gud er evig og har verken form eller kjønn. Gud er til stede i hvert enkelt menneske og i alt som er rundt oss. Gud er sannheten, barmhjertig og rik på nåde. Sikhismen har mange navn på Gud. Akal Purakh er ett av dem, det betyr «det tidløse vesen». Gud når ut til menneskene gjennom guruenes dikt som er samlet i Adi Granth.

 

Hovedsymbolet i sikhismen er khandaen. Symbolet er et toegget sverd med en jernring rundt og på hver side to eneggede sverd som krysser hverandre. Sverdet i midten symboliserer troen på én gud og beskyttelse fra undertrykkelse. Ringen uttrykker Guds evighet som er uten begynnelse og uten ende. De kryssende sverdene representerer åndelig og verdslig makt. Idealet er å søke det åndelige og samtidig overholde forpliktelsene til samfunnet. Symbolet brukes på flagget. Hovedsymbolet i sikhismen er khandaen. Symbolet er et toegget sverd med en jernring rundt og på hver side to eneggede sverd som krysser hverandre. Sverdet i midten symboliserer troen på én gud og beskyttelse fra undertrykkelse. Ringen uttrykker Guds evighet som er uten begynnelse og uten ende. De kryssende sverdene representerer åndelig og verdslig makt. Idealet er å søke det åndelige og samtidig overholde forpliktelsene til samfunnet. Symbolet brukes på flagget.

 

Gjenfødelse og frelse

Sikhene tror at mennesket har en udødelig sjel som blir gjenfødt på nytt og på nytt. De handlingene menneskene gjør i denne verden, vil bestemme hvordan sjelen blir gjenfødt. Dette synet på verden deler sikhene med flere av Indias religioner. Gjennom meditasjon og å være fullt og helt hengiven til Gud og hans lære kan mennesket bli frelst. Frelse i sikhismen er at menneskets sjel blir forent med Gud.

 

Sikhene og samfunnet

Sikhene legger vekt på å utvikle sitt indre gjennom meditasjon og gode handlinger til fordel for andre mennesker og samfunnet. Det er viktig å ha familie og å delta i samfunnslivet. De tar avstand fra klostervesener og asketiske bevegelser som skiller dem fra flertallets dagligliv. Ritualer som faste og tilbedelse av statuer eller liknende har ingen plass i sikhismen. Sikhene spiser kjøtt, men de skal ikke spise kjøtt som er slaktet etter muslimske regler.

Sikhismen lærer at alle mennesker uansett rase, kjønn, religion eller sosial status er like i religiøs forstand. Uansett hvilken religion det enkelte mennesket tilhører, kan det oppnå frelse hvis det er fullt og helt hengivent til Gud.

S 12

 

 

Amrit – sikhenes innvielse

Det forventes at en sikh på et eller annet tidspunkt i livet skal ta amrit, det vil si å bli innviet og bli medlem av sikhfellesskapet eller khalsaen. Dette gjelder for både menn og kvinner. Når han eller hun innvies, forplikter vedkommende seg til å leve et liv etter de reglene som gjelder for sikhene og å overgi seg til Gud. Det er imidlertid mange sikher som ikke lar seg innvie.

       S 13 Medlemmene av khalsaen skal ikke røyke, nyte rusmidler eller spise kjøtt som er rituelt slaktet. De skal heller ikke være utro. Mange sikher som ikke er innviet, prøver også å følge disse reglene. De som er innviet, skal bære symbolene, de fem K-ene, som minner dem om den forpliktelsen de har som medlemmer av khalsaen. De fem K-ene er:

 • Kesh – uklippet hår (og skjegg for menn). Symboliserer styrke og vilje til å meditere.
 • Kungha – en kam som bæres i håret. Symboliserer renhet, orden og disiplin.
 • Kuchha – korte benklær som man har på seg under buksene/skjørtet. Symboliserer ærbarhet.
 • Kara – et stålarmbånd som bæres på høyre håndledd. Symboliserer Guds enhet.
 • Kirpan – en kort dolk eller kniv. Symboliserer mot og vilje til å slåss for troen og de undertrykte.

 

 

S 14

Menn skal la hår og skjegg vokse etter at de er blitt medlemmer av khalsaen. For å holde håret på plass bruker mange sikher turban. Dette er ikke påbudt, men er blitt vanlig. I militæret og i bestemte yrker har sikher fått tillatelse til å bære turban i stedet for andre hodeplagg som hører til yrket. Turban er ikke et hodeplagg som bare sikher bruker; den blir også brukt av menn som hører til andre religioner.

Det er ingen forskjell på kvinner og menn som er innviet i khalsaen. Nå S 15 r en mann blir innviet, får han navnet eller tittelen singh, som betyr løve. Kvinner får navnet eller tittelen kaur, som betyr prinsesse. Det er vanlig at sikhene lar seg innvie når de er voksne. Khalsaen stiller strenge krav til dem, og sikhene mener det er lettere å følge disse kravene når de er ferdige med ungdomstiden.

 

? Hvorfor kan det være lettere å følge bestemte leveregler når en er blitt voksen?

 

 

Sammendrag

 • Sikhismen regner Guru Nanak som sin grunnlegger.
 • Sikhismen ble grunnlagt rundt 1500 e.Kr.
 • Sikhismen lærer at det fins bare én gud.
 • Sikhfellesskapet kalles khalsa.
 • Sikhenes innvielse kalles amrit.
 • Det er ingen prester i sikhismen.
 • De fem K-ene er symboler for sikher som er medlemmer av khalsaen.
 • Alle mennesker skal behandles likt uavhengig av kjønn, rase eller sosial status.

Husker du?

 1. Hva symboliserer de fem K-ene?
 2. Hva inneholder sikhenes hellige bok?
 3. Hva tror sikhene på?
 4. Hva er frelse i sikhismen?

Til ettertanke

 1. Hvorfor tror du det ikke er noen prester i sikhismen?
 2. Hvorfor tror du det er viktig at alle kan spise sammen uten hensyn til status og kjønn?

Til videre arbeid

 1. Skriv en dagboktekst om hvordan du tror det vil være å leve etter reglene i sikhismen.

 

 

 

 

 

Begrep

 • Guruer Guruer er religiøse lærere
 • Ritual Er handlinger som gjentas på en bestemt måte.