Religioners stilling i et land utenfor Europa (Singapore)

? Hva vet du om Singapore?

Sing 1

Hva skal du lære?


Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

•      fortelle om religioner i Singapore og forholdet mellom dem

 

Noen fakta om landet


Singapore er en stat i Sørøst-Asia. Landet var tidligere en engelsk koloni, men ble selvstendig i 1965. Det er en liten stat, bare dobbelt så stor som Oslo i flateinnhold. Her bor det ca. 5,4 millioner mennesker. Av dem er ca. 78 prosent kinesere, 14 prosent malayere og 8 prosent indere. Sammen har de bygd opp en velstående, moderne stat som har en viktig posisjon i verdenshandelen. De offisielle språkene er malaysisk, engelsk, kinesisk (mandarin) og tamil.

 

Et flerkulturelt land


I Singapore lever mange forskjellige folkegrupper sammen med sine kulturer, språk og tradisjoner. De ulike folkegruppene har satt sitt preg på hver sine bydeler. Vi finner navn som Chinatown, Little India og Arab Street, og her har de sine butikker og restauranter og sine templer, moskeer og kirker. Singapore er kjent som en velregulert og ren by med lav kriminalitet og lav arbeidsledighet.

Sing 2A

Sing 3

Sing 4

Sing 5

Sing 6

Religiøst liv


Regjeringen i Singapore hevder at det er religionsfrihet i landet og legger til rette for at de ulike trossamfunnene kan utøve sin religion. Buddhismen er den religionen som har flest tilhengere, ca. 42,5 prosent. Deretter kommer islam med 14,9 prosent, kristendommen med 14,6 prosent, taoismen med 8,5 prosent og hinduismen med 4 prosent. Jødedommen og sikhismen er også representert.

De fleste religioner samarbeider med myndighetene og kan ta opp sine spesielle behov med dem. Men religionsfriheten gjelder ikke absolutt. Religiøse ledere får for eksempel ikke lov til å stille til politiske valg. Trossamfunn som forstyrrer balansen i Singapore, er heller ikke tillatt. Jehovas vitner er forbudt fordi de ikke vil delta i militærtjeneste, noe som er en plikt for alle menn i Singapore.

 

? Hva mener du religionsfrihet er?

Sing 9

Sing 8

Sing 7

Sammendrag

  • Singapore ble egen stat i 1965.
  • Mange forskjellige folkegrupper skulle bygge den nye staten sammen.
  • Alle verdensreligioner er representert i Singapore.

 

Husker du?

  1. Hvilke folkegrupper er størst i Singapore?
  2. Hva heter de tre største religionene i Singapore?
  3. Hvorfor får ikke Jehovas vitner lov til å arbeide i Singapore?

 

Til ettertanke

Hva mener du om at religiøse trossamfunn er forbudt i enkelte land?

 

Til videre arbeid

Skriv et leserinnlegg om religionsfrihet.