Maria – verdens mest berømte kvinne

  Elisabeth Wang: «Jomfru Maria tar seg av Jesusbarnet.» (1997) Elisabeth Wang: «Jomfru Maria tar seg av Jesusbarnet.» (1997)

 

 

En fortelling fra Mexico

Ukjent kunstner: «Vår frue av Guadalupe», malt skulptur Ukjent kunstner: «Vår frue av Guadalupe», malt skulptur  Tidlig en morgen i 1531 dro en fattig indianer ut på reise. Han skulle være med i en messe til ære for jomfru Maria. Plutselig hørte han nydelig musikk i nærheten. En stemme snakket fra en høyde like ved. Indianeren gikk for å undersøke dette nærmere. Da fikk han se en vakker kvinne som sto midt i en strålekrans av lys. Det var jomfru Maria som viste seg. Hun ba indianeren si til biskopen at han skulle bygge en kirke til ære for henne på den høyden hun viste seg. Indianeren gikk til messe og fortalte biskopen om møtet med Maria. Men biskopen trodde ikke på indianeren.

Senere møtte indianeren Maria flere ganger på den samme høyden. Hun gjentok budskapet, men biskopen var skeptisk. Til slutt ga jomfru Maria indianeren et tegn. Hun ba ham plukke med seg blomster fra høyden der de møttes, og gi dem til biskopen. Det viste seg at høyden var blitt en vakker hage med mange forskjellige roser, til tross for at det ikke var årstiden for at de skulle blomstre nå. Indianeren plukket roser, og Maria la hver blomst til rette i kappen hans. Da indianeren veltet rosene fram foran biskopen, var det et bilde av Maria i strålekrans på indianerens kappe. Biskopen forsto straks alvoret. En kirke ble bygd på høyden.

Hvert år feires en stor fest over hele Latin-Amerika til ære for Maria på høyden. Kirken i Guadalupe i Mexico er en av de mest besøkte Maria-helligdommene. Maria kalles Vår frue, og Vår frue av Guadalupe er skytshelgen for Mexico, for Latin-Amerika og for Filippinene. Bilder av jomfru Maria i en strålekrans henger overalt, i kirker, i busser, på institusjoner og i mange hjem. Maria kalles også dronning av Mexico og keiserinne av Amerika.

 

? Hvorfor tror du biskopen først ikke trodde på indianeren?

? Hva mener du skal til for at noen skal tro på det du forteller?

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • fortelle om Maria i Det nye testamente, i katolsk tradisjon, i ortodoks tradisjon, i muslimsk tradisjon, i jødisk tradisjon og i norsk tradisjon
 • beskrive noen kunstneriske uttrykk av Maria

 

Maria, Jesu mor

Carlo Dolci: «Jomfru Marias bebudelse» (1653) Carlo Dolci: «Jomfru Marias bebudelse» (1653) Maria, Jesu mor, er kalt verdens mest berømte kvinne. Hun har vært elsket, æret og beundret i mange hundre år. Navnet Maria betyr trolig vakker. I Norge ble navnet hennes regnet for å være så hellig at det var forbudt for andre å hete det samme. Slik var det fram til reformasjonen på 1500-tallet. I dag er Maria det mest vanlige navnet i den vestlige verden.

 

 

Sanzio Rafallo: «Jomfruen gifter seg» (1504) Sanzio Rafallo: «Jomfruen gifter seg» (1504) Det er mange tradisjoner knyttet til Maria, Jesu mor. Alle er enige om at Maria var en ung jødisk jente på omkring 15 år da hun på underlig vis ble gravid og fikk Jesus. Hun ble gift med tømmermannen Josef, Jesus ble født i Betlehem og familien bodde i Nasaret. Ut over dette har de forskjellige kirkesamfunnene ulike tanker og tradisjoner knyttet til Maria, foreldrene hennes og mannen hennes, Josef.

 

 

? Hvilke navn er mest vanlig der du bor?

 

 

 

Maria i Det nye testamente

Evangeliet etter Lukas i Det nye testamente forteller at Maria hørte til en gammel presteslekt. Hun bodde med sine foreldre i Nasaret. Det var en landsby med rundt 200 innbyggere i landområdet Galilea. Maria var ca. 15 år på den tiden Det nye testamente begynner å fortelle om henne. Det var vanlig at jenter giftet seg i 15-årsalderen på den tiden. Hun var lovet bort til Josef. Det vil si at de ikke var gift, ikke bodde sammen, men var rettslig bundet til hverandre. Josef var fra den samme landsbyen.

  Filippo Lippi: «Bebudelsen» (1460) Filippo Lippi: «Bebudelsen» (1460)

 

En dag fikk Maria besøk av en engel. Lukas forteller at Gud sendte engelen Gabriel til landsbyen hennes for å fortelle Maria at hun skulle bli med barn ved Den hellig ånd. Hun skulle føde en sønn, et hellig barn, en konge til evig tid. Lukas forteller at Maria ble forskrekket over engelens budskap, men tok det imot i tro og gikk inn i oppgaven.

James Jaques Joseph Tissot: «Josef søker husrom i Betlehem» (1886)
James Jaques Joseph Tissot: «Josef søker husrom i Betlehem» (1886) Englebesøket snudde opp ned på Marias liv. Hun var trolovet med Josef, men han var ikke far til barnet hun skulle føde. Det var egentlig dødsstraff på den tiden å bli gravid utenfor ekteskapet. Men Josef fikk også englebesøk. Han ble overbevist om at det var riktig å gifte seg med Maria. Da hun var høygravid, la de ut på reise til byen Betlehem. Det var keiseren som befalte at folk skulle telles, og telles måtte de i den byen slekten hørte til. Josef var av Davids slekt som kom fra Betlehem. Det var en lang reise fra Nasaret til Betlehem. Familien var fattig, de gikk på bena, i beste fall hadde de et esel som Maria kunne sitte på.

Det var vanskelig å finne husrom i Betlehem, for mange var ute i samme ærend. De fant til slutt et tilholdssted, og Maria fødte gutten sin. Bibelen forteller om englekor på nattehimmelen, og om gjetere som tilba den nyfødte. Noen vismenn fra Østen fulgte en stjerne som viste vei til dette underlige barnet.

 

Elisabeth Wang: «Maria og Josef ser på barnet sitt.» (1995) Elisabeth Wang: «Maria og Josef ser på barnet sitt.» (1995) Idyllen rundt krybben der gutten lå, varte ikke lenge. Kongen i landet, Herodes, hadde fått høre at det var født et kongebarn i Betlehem. Herodes var ikke interessert i å få en rival og sendte ut beskjed om å drepe alle guttebarn i området. Da var den lille familien med Jesusbarnet allerede på vei til Egypt. En engel ba dem skynde seg avsted.

 

 

Jean Adrien Mercier: «Maria, Josef og Jesusbarnet - flukten til Egypt» (1947) Jean Adrien Mercier: «Maria, Josef og Jesusbarnet - flukten til Egypt» (1947) Neste gang Det nye testamente forteller om Jesus, er da han sammen med familien sin dro til hovedstaden Jerusalem for å feire påske. På hjemveien fant ikke foreldrene gutten i reisefølget. Maria var bekymret. De lette over alt og fant han til slutt i tempelet der han satt i samtaler med de religiøse lederne og overgikk dem i klokskap. Foreldrene undret seg. Jesus ble med hjem og var til glede for Gud og mennesker, forteller Lukas.

Trolig ble Maria tidlig enke, for vi hører ikke om Josef i Jesu voksne liv. Det er ikke mye det står om Maria heller. Men hun var en gang med Jesus og disiplene i bryllup. Der gjorde Jesus sitt første under. Han gjorde vann til vin, og Maria hadde en finger med i spillet.

Det nye testamente forteller at Maria sto ved korset da Jesus døde der. Hun sørget sammen med vennene. Hun opplevde også Jesu oppstandelse og var med i den første kristne menigheten.

De lutherske kirkenes tenkning om Maria er slik vi kan lese om henne i Det nye testamente. Hun fikk fire sønner etter at Jesus ble født og et ukjent antall døtre. Maria er et forbilde i tro og lydighet. Hun blir sett på som en sterk og modig kvinne.

 

? Hvordan tror du det kan ha vært å være mor til en så spesiell gutt som Jesus var?

 

Maria i bildekunsten

Hans Tieffenthal: «Vår Frue» (1430) Hans Tieffenthal: «Vår Frue» (1430)

 

Hva tenker du at dette bildet uttrykker?

 

Maria framstilles i kunsten oftest med rød kjole og blå kappe over. Noen ganger er kjolen blå og kappen rød. Rødt er kjærlighetens, menneskenes og jordas farge. Det er også martyrens farge, noe som viser til at sønnen hennes døde som martyr. Blått er himmelen og troens farge. Det symboliserer at Maria trodde på Gud og på sønnen Jesus.

I noen kunstuttrykk er Maria framstilt i purpurrød kjole eller kappe. Det symboliserer at hun som mor til Jesus regnes som himmeldronning. Hun kan også ha krone på hodet. Det er ofte en hvit lilje på bilder av Maria. Spesielt på bildene der engelen Gabriel kommer til henne med budskap om at hun skal føde Guds sønn, Jesus. Liljen symboliserer renhet og jomfruelighet. På Marias kjole eller kappe er det ofte malt stiliserte liljer. Rosen regnes også som Marias blomst.

Det er mange kunstneriske uttrykk av Maria, Jesu mor. De har betydd mye i menneskers trosliv. Mor med barn er et av vanligste kunstuttrykkene i den vestlige verden.

 

Maria i katolsk tradisjon

Ukjent kunstner: Statue på toppen av Fourviere-basilikaen Ukjent kunstner: Statue på toppen av Fourviere-basilikaen

Den katolske kirke bygger sin lære om Maria på Det nye testamente og på andre hellige skrifter og tradisjoner. En sentral kilde er Jakobsevangeliet, et skrift som ikke står i Bibelen. Der fortelles det at Marias foreldre het Anna og Joakim. De bodde i Jerusalem, var rike og av Davids slekt. Men de var lenge barnløse. Det var en stor belastning, for det var en skam å ikke få barn i den tidens samfunn. De ba inderlig til Gud, han grep inn på underlig vis, Anna ble gravid og fødte Maria. Fra Maria var tre år bodde hun i tempelet i Jerusalem. Hun vokste opp sammen med prestene og fikk mat av en engel.

Da Maria var 12 år, ble hun giftet bort til Josef. Han var en aldrede enkemann med barn fra første ekteskap. Maria og Josef hadde aldri noe seksualliv. De brødrene og søstrene vi leser om i Det nye testamente, var Josefs barn fra tidligere. Engelen Gabriel oppsøkte Maria og sa at hun skal få et spesielt barn. Hun fødte Jesus uten smerte og uten å bryte sin jomfrudom i en hule utenfor Betlehem.

  Guido Reni: Josef med Jesusbarnet (1626) Guido Reni: Josef med Jesusbarnet (1626)

 

Ung kvinne ber med rosenkrans Mange katolske kristne bruker rosenkransen når de ber. En av bønnene de ber, er Ave Maria: Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

I katolsk tradisjon var Maria jomfru hele livet. Hun regnes som syndfri og er et bilde på renhet og fromhet. Maria er kalt Guds mor, gudfødersken, himmeldronningen og kirkens mor. Katolske kristne ber til Maria om forbønn hos Gud. Hun kan gripe inn i menneskers liv, snakke med dem og gjøre under. Hun har også vist seg for mange mennesker, som for eksempel for indianeren i Mexico slik det fortelles i innledningsteksten.

Maria er den fremste helgenen etter Jesus. Hun er et forbilde fordi hun hørte på engelen Gabriels ord, trodde på det engelen sa og handlet etter det. I Den katolske kirke er det mange fester og merkedager til ære for Maria, som for eksempel Marias fødselsdag, Marias bebudelse og Marias opptagelse til himmelen. Maria regnes som kvinners og de fattiges beskytter.

  

Maria i ortodoks tradisjon

  Ukjent kunstner: Ikon i en russisk-ortodoks kirke Ukjent kunstner: Ikon i en russisk-ortodoks kirke

Hvilke tanker får du om Maria ut fra dette bildet?

 

Den ortodokse tradisjonen har mye av den samme tenkningen som den katolske. Ortodokse kristne bruker aldri navnet Maria, men Guds mor. Hun kalles også den aller helligste jomfru.

Ikoner er et kjennetegn ved en ortodokse kirke. Et ikon er et bilde, men det er mer enn et bilde. Det er en hellig framstilling i form og farge malt etter spesielle regler. Ikonene er kalt bønn, og de formidler noe hellig. Ortodokse kristne ser på ikonene, ærer dem og ber til helgenene som ikonene framstiller. De ortodokse kristne opplever også at de blir sett og velsignet av helgenene på ikonet.

Etter Jesus Kristus som vanligst på ikonene, framstilles Guds mor med sønnen sin i armkroken. Jesusbarnet er framstilt med et voksent ansikt for å vise at han allerede som barn var fylt av guddommelig visdom. Han hever sin høyre hånd for å velsigne de som ser på. En gruppe ikoner er kalt veivisere. Guds mor lener hodet mot Jesus og peker på ham med sin høyre hånd for å rette oppmerksomheten bort fra seg selv mot Jesus. På den måten viser hun vei til Jesus.

Ikoner finnes i alle ortodokse kirker og i ortodokse hjem. I andre kirkesamfunn og i kristne hjem blir ikoner stadig mer vanlig.

 

 

Maria i islamsk tradisjon

Koranside fra Tyrkia, 1500-tallet. Koranside fra Tyrkia, 1500-tallet.

Maria nevnes flere ganger i Koranen enn i Bibelen. I muslimsk tro regnes Jesus som menneske og profet, ikke som en del av guddommen. Maria er mor til Jesus.

Koranen forteller at Maria var datteren til Imran. Hun var ren, ydmyk og utvalgt, og vokste opp blant prestene i helligdommen i Jerusalem. På et tidspunkt trakk hun seg tilbake og ble oppsøkt av engelen Jibril, som Gabriel kalles på arabisk. Han sa at Maria skulle føde en sønn, og hun innrettet seg slik Gud ville.  

Koranen forteller at Maria levde alene på et øde sted under svangerskapet og fødte i ly av et palmetre. Da Maria skrek i fødselssmerter, gjorde den nyfødte Isa et under. Isa er Jesus på arabisk. Han fortalte om en bekk som strømmet fram ved føttene hennes og om friske, modne dadler i palmetreet rett over hodet hennes. Da Maria senere dro hjem til familien med den nyfødte, bebreidet de henne for å ha fått et barn utenfor ekteskapet. Da gjorde barnet et nytt taleunder. Han forklarte om sin profetoppgave og forsvarte Marias renhet.

 

Maria i jødisk tradisjon

James Jaques Joseph Tissot: «Den hellige jomfruen» (1880) James Jaques Joseph Tissot: «Den hellige jomfruen» (1880)

Maria og familien hennes var jøder. Den jødiske bibelen er Tanach og inneholder de bøkene vi finner i Det gamle testamente, men med en annen vekt og rekkefølge. Jødene kaller ikke sitt hellige skrift for Det gamle testamente. Det forutsetter at Det nye testamente finnes. Det mener jødisk tro ikke stemmer. Det betyr at Maria og Jesus ikke har noen plass i jødisk tradisjon. Jødene mener at Jesus ikke er den Messias de venter skal komme. Trolig var han sønn av en jødisk soldat.

 

Noen tradisjoner i norsk kulturliv

Altertavlen i Mariakirken i Bergen. Kirken er fra 1170. Altertavlen i Mariakirken i Bergen. Kirken er fra 1170.

Da kristendommen kom til Norge fra 800-tallet, var det den katolske troen og tradisjonen som fikk fotfeste. Det varte fram til reformasjonen på 1500-tallet. Det finnes mange spor i kulturarven fra den tid da kirken i landet var katolsk.

Flere kirker i landet er kalt Vår frue kirke, for eksempel i Trondheim. «Vår frue» er Maria, og kirken er fra katolsk tid og innviet til henne. I katolsk tid var kirkene utsmykket med malerier og skulpturer av blant annet Maria med barnet. Noen av disse ble ødelagt da reformasjonen ble innført i 1537, men flere er bevart. Mariakirken i Bergen er et eksempel på en kirke som i dag framstår slik den var fra katolsk tid. Den ble bevart fordi det var handelsfolk med katolsk bakgrunn i byen som eide den.

Mange blomster og planter har fått navn etter Maria. En av dem er den hvite madonnaliljen. Hvitt symboliserer glede, renhet og hellighet. Den er et symbol for jomfru Maria. En legende forteller at det vokste madonnaliljer i fotsporene til Maria da hun som høygravid reiste fra Nasaret til Betlehem. De vokste også i fotsporene til den lille familien da Maria, Josef og barnet flyktet til Egypt. Innimellom tornekrattet på veien vokste hvite madonnaliljer fram. Det fortelles også at saften i plantens blader og stilker skal ha legende kraft. Dette oppdaget romerske soldater og brukte denne saften når de ble skadet i krig.

Det finnes mange legender, eventyr og fortellinger knyttet til Maria. Det fortelles at en bjørn hjalp Maria og barnet over en elv da de flyktet fra Herodes. Som takk fikk bjørnen noen dråper av Marias morsmelk på labben. Derfor har bjørnen næring nok til å ligge i hi hele vinteren. Bladene på ospetreet ser ut som de skjelver når vinden blåser på dem. En legende forteller at noen ospetrær ikke ga ly til den lille familien på flukt. De skjelver fordi de er redde for hvilke straff de kommer til å få.

 

Maria-skulptur i Oslo Domkirke

 

Sammendrag

 • Vår frue av Guadalupe er skytshelgen for Mexico, for Latin-Amerika og for Filipinene.
 • Maria har vært elsket, æret og beundret av mennesker i århundrer.
 • Maria er det mest brukte navnet i vestlige kulturer.
 • Engelen Gabriel fortalte at Maria skulle føde Jesus, et hellig barn, en konge til evig tid.
 • Jesus ble født i Betlehem, barnet ble tilbedt av gjetere og vismenn.
 • Familien måtte flykte til Egypt fordi kong Herodes ville drepe barnet.
 • Maria var en del av den første kristne menigheten.
 • I kunsten er ofte Maria framstilt med rød kjole og blå kappe.
 • I Den katolske kirke er Maria kalt Guds mor, himmeldronningen og kirkens mor. Katolske kristne ber til Maria om forbønn hos Gud.
 • Et ikon er et hellig bilde malt etter bestemte regler.
 • Guds mor, veiviseren, er blant de vanligste ikonene i ortodoks tradisjon.
 • Maria er nevnt flere ganger i Koranen enn i Bibelen.
 • Maria og Jesus har ingen vekt i den jødiske tradisjonen.
 • Det er mange spor i norsk kultur fra kirken i landet var katolsk.

 

Husker du? 

 1. Hvorfor er Maria skytshelgen for Mexico?
 2. Hvorfor er Maria kalt verdens mest berømte kvinne?
 3. Skriv noen nøkkelord om Maria slik hun omtales i Det nye testamente.
 4. Hvordan er Maria ofte framstilt i kunsten?
 5. Lag noen spørsmål til avsnittet Maria i katolsk tradisjon. La en medelev svare på spørsmålene.
 6. Hva er et ikon?
 7. Studer ikonet av Guds mor, veiviseren, Se på kroppsspråk, farger og Jesusbarnet. Lag en beskrivelse av ikonet. Bruk det du har lært fra «Maria i kunsten».
 8. Fortell om Maria i islamsk tradisjon.
 9. Hvorfor har ikke Maria og Jesus noen plass i jødisk tradisjon?
 10. Fortell om bakgrunnen for illustrasjonene til avsnittet Noen tradisjoner i norsk kulturliv.
 11. Lag et tankekart over det du har lært om Maria, Jesu mor. Sammenlign tankekartet ditt med en medelev eller lag et tankekart sammen med en medelev.

 

Til ettertanke

 1.  Hvorfor tror du Maria er det mest vanlige navnet i vestlig kultur?
 2. Nasaret var en liten landsby med rundt 200 mennesker der alle kjente alle. Hvilke tanker tror du Maria kan ha gjort seg da hun på underlig måte ble gravid med Jesus?
 3. På den tiden var brønnen et samlingspunkt i landsbyen. Dit kom kvinnene hver dag for å hente vann. Hva tror du kvinnene snakket om ved brønnen da Maria var gravid?
 4. Hvordan er det mulig å ta vare på en som er annerledes på en god måte?

 

Til videre arbeid

 1. Finn mer stoff om Maria i katolsk og ortodoks tradisjon.
 2. Velg deg ut et av bildene i dette kapitlet. Se på farger, lys, skygge og menneskers kroppsspråk. Skriv en kommentar til bildet. Les «Maria i kunsten» ovenfor. Les også «Bildekunst i kristendommen» fra side 125 i RLE-boka/KRLE-boka. Fortell til slutt i om dine egne refleksjoner til bildet. 

 

COPYRIGHTLISTE

01: The Virgin Mary cared for her child Jesus with simplicity and joy, 1997, Elizabeth Wang / Private Collection / ©Radiant Light / Bridgeman Images

02: Mexico, painted statue of the Virgin of Guadalupe, patron saint of Mexico, surrounded by colourful flowers, Dorling Kindersley / UIG / Bridgeman Images

03: The Virgin of the Annunciation, 1653-55, Carlo Dolci / Louvre, Paris, France / Bridgeman Images

04: The marriage of the Virgin, 1504, Raphael / Pinoteca di Brera, Milan, Italy / Mondadori Portofolio / Electa / Paolo e Federico Manusardi / Bridgeman Images

05: The annunciation, Filippo Lippi / Corsham Court, Wiltshire / Bridgeman Images

06: St. Joseph Seeks Lodging in Bethelhem, illustration for «The Life of Christ», 1886-94, James Jacques Joseph Tissot / Brooklyn Museum of Art, New York, USA / Bridgeman Images

07: Mary and Joseph look with faith on the child Jesus at his Nativity, 1995, Elizabeth Wang / Private Collection / ©Radiant Light / Bridgeman Images

08: The Flight into Egypt: Jesus, with Virgin Mary, Joseph, on donkey, 1947, © Jean Adrien Mercier / BONO 2015 / Photo ©Collection Gregoire / Bridgeman Images

09: Our lady of the Strawberries, Hans Tieffenthal / DEA PICTURE LIBRARY / Getty Images

10: Saint Joseph with the Child, 1626-30, Guido Reni / Mondadori Portofolio / Electa / Vivi Papi / Bridgeman Images

11: Statue on top of Fourviere basilica, Godong / UIG / Bridgeman Images

12: Young woman praying the rosary, Godong / UIG / Bridgeman Images

13: Icon in Mary Magdalene Russsian orthodox church on Mount of olives, Godong / UIG / Bridgeman Images

14: Folio from a Koran, Turkey Ottoman period, Turkish School, Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Unrestricted Trust Funds, Smithsonian / Collections Acquisition Program, & Dr. Arthur M. Sackler / Bridgeman Images

15: The Holy Virgin as a Girl, James Jacques Joseph Tissot / Jewish Museum, New York, USA / Bridgeman Images

16: Altertavle, Mariakirken i Bergen, Eirik Brekke / BT / NTB scanpix

17: Maria i Oslo Domkirke